(Foto: Roger Rein)

Foto: Roger Rein

Dagens leder

Mye blir annerledes den dagen fylkesgrensen viskes bort

Redaktør Roger Rein skriver om nye Trøndelag fylke.

Er det godt for Trondheim, er det godt for Trøndelag. Tesen tilhører Morten Wolden, rådmann i trønderhovedstaden. Den ble framført i Steinkjer i denne uka da Wolden var invitert til å snakke om det nye Trøndelag på historiens siste nyttårskonferanse i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Wolden har lang fartstid med samarbeid over fylkesgrensene. Han var også smart nok til å si at han skjønner den skepsis mange i nordfylket har til Trondheim. Men dette er skepsis som bygger på en misforståelse.

Må bevise. Det vil nok være delte meninger om det siste. I flere sammenhenger er det etterlyst en større og tydeligere raushet fra Trondheims side i deres samarbeid med sitt nære og mer fjerne omland. Både i kraft av sin størrelse og sin plassering er Trondheim en naturlig partner i de fleste tunge felles satsinger som skjer i Trøndelag. Dette gjøres med det mål å få aktivitet og arbeidsplasser på flere steder i regionen. Det er ikke lett å utfordre tyngdelovene. De fordrer også en innsats fra dem som tjener på den. Den som sitter i midten må være villig til å gi fra seg noe for at noen dråper også skal nå utkantene. Det er vanskelig å få en felles virkelighetsoppfatning rundt slike spørsmål, og det er nok rundt dette at oppfatningen om Trondheims raushet, eller mangel på sådan, har dannet seg.

Derfor vil det framover først og fremst være opp til storebror Trondheim å bekrefte Woldens påstand om at den nordtrønderske skepsisen bygger på en misforståelse.

Sett fra Innherred. Mye blir annerledes den dagen fylkesgrensen viskes bort. Kommunene vil oppleve at de får et nytt ståsted. De vil måtte innrette seg annerledes i en ny geografi. Det nordtrønderske fellesskapet, som de ganske sikkert opplever de som var samlet på konferansen hos fylkesmann Inge Ryan denne uka, vil sakte, men sikkert forsvinne. Det blir spennende å se hvor raskt dette skjer. For Verdal og Levanger vil det bli enda mer naturlig å søke seg sørover, å innrette seg mot Trondheim og mindre mot den tidligere fylkeshovedstaden. Det vil oppstå nye allianser. Noen vil klart tjene på det, andre vil oppleve seg som tapere. Det er ikke gitt å si eksakt hva som vil skje. En ting er sikkert. Det blir spennende å følge med på dette.

Mer å lese på Innherred:
 
Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.
Leses nå
 

Fikk æresbevisning for mangeårig innsats

«Han har i alle år vært et godt og positivt medlem som alle har kunne stole på og nyte godt av hans kunnskap.»

Ida satser på lyd og lys

Ida Myhr Kaspersen står bak nytt foretak med underholdningsbransjen som hovedområde.

Skolefrokost og fadderskap

Aktivt år i Leirådal Sanitetslag, melder sekretær Ellinor Svartis (bildet).

Innlegg

Psykiatere advarer mot Trumps mentale tilstand

Asbjørn D.K. Eklo oppdaterer på amerikansk politikk.

Fløtta ut

De syklet hele vegen opp til Mont Ventoux...

...i motsetning til Chris Froome, som løp et stykke. Uansett - Olve Skjetne liker å holde kroppen i form.

Innlegg

Ber om rett til å krenke privatlivets fred?

Skal eldre ektepar / samboerpar måtte akseptere at stua gjøres om til sykehjemsplass, spør Stein Aamdal.

– Norgesrekord i oppslutning

Skogeierne i Verdal har fullført skogens vareopptellinger.

En aften med Martin Kvennavika

Smil og humring blant publikum.

Innlegg

Levanger og utflytting av statlige arbeidsplasser

Hvorfor har ikke ordfører og varaordfører gjort noe for å skaffe nye arbeidsplasser til Levanger?

Småbekymret for produktiviteten

EØS-avtalen har skylda, mener Kværner-klubbleder Ståle K. Johansen.