(Foto: Roger Rein)

Foto: Roger Rein

Dagens leder

Mye blir annerledes den dagen fylkesgrensen viskes bort

Redaktør Roger Rein skriver om nye Trøndelag fylke.

Er det godt for Trondheim, er det godt for Trøndelag. Tesen tilhører Morten Wolden, rådmann i trønderhovedstaden. Den ble framført i Steinkjer i denne uka da Wolden var invitert til å snakke om det nye Trøndelag på historiens siste nyttårskonferanse i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Wolden har lang fartstid med samarbeid over fylkesgrensene. Han var også smart nok til å si at han skjønner den skepsis mange i nordfylket har til Trondheim. Men dette er skepsis som bygger på en misforståelse.

Må bevise. Det vil nok være delte meninger om det siste. I flere sammenhenger er det etterlyst en større og tydeligere raushet fra Trondheims side i deres samarbeid med sitt nære og mer fjerne omland. Både i kraft av sin størrelse og sin plassering er Trondheim en naturlig partner i de fleste tunge felles satsinger som skjer i Trøndelag. Dette gjøres med det mål å få aktivitet og arbeidsplasser på flere steder i regionen. Det er ikke lett å utfordre tyngdelovene. De fordrer også en innsats fra dem som tjener på den. Den som sitter i midten må være villig til å gi fra seg noe for at noen dråper også skal nå utkantene. Det er vanskelig å få en felles virkelighetsoppfatning rundt slike spørsmål, og det er nok rundt dette at oppfatningen om Trondheims raushet, eller mangel på sådan, har dannet seg.

Derfor vil det framover først og fremst være opp til storebror Trondheim å bekrefte Woldens påstand om at den nordtrønderske skepsisen bygger på en misforståelse.

Sett fra Innherred. Mye blir annerledes den dagen fylkesgrensen viskes bort. Kommunene vil oppleve at de får et nytt ståsted. De vil måtte innrette seg annerledes i en ny geografi. Det nordtrønderske fellesskapet, som de ganske sikkert opplever de som var samlet på konferansen hos fylkesmann Inge Ryan denne uka, vil sakte, men sikkert forsvinne. Det blir spennende å se hvor raskt dette skjer. For Verdal og Levanger vil det bli enda mer naturlig å søke seg sørover, å innrette seg mot Trondheim og mindre mot den tidligere fylkeshovedstaden. Det vil oppstå nye allianser. Noen vil klart tjene på det, andre vil oppleve seg som tapere. Det er ikke gitt å si eksakt hva som vil skje. En ting er sikkert. Det blir spennende å følge med på dette.

Mer å lese på Innherred:
 
Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.
Leses nå
 

Debutanter sørget for seieren

Levanger FK spilte årets første treningskamp lørdag.

- Hva skal til for å få en sykehjemsplass?

Det vil komme nasjonale kriterier for å få klarere svar på spørsmålet som opptar mange.

Refleksjon

Historien om en koffert som forsvant

Det var mer enn en koffert som Reem følte at hun mistet, da den forvant for henne i Tyrkia.

Innlegg

Verdal: Streng og rettferdig eldreomsorg?

Det er både opprørende og krenkende og høre at Verdal har hatt for god eldreomsorg, skriver Astri Vikan.

Dagens leder

Klarer vi å se alt dette i en sammenheng?

«Alle» vil ha ny veg, og «alle» skjønner da at det betyr bompenger.

Her finner du gull hver eneste fredag

Kom og bad i den musikalske skattkiste. Det er helt gratis. Langt unna er det heller ikke.

Trafikkulykke i Momarka

To biler og to personer involvert.

Spaltisten

Her er en fars beste råd til sin datter videre i livet

Velg noe du er genuint interessert i – uavhengig av lønn og status!

Innlegg

«Fali det»

Heia te dæ Øystein Walberg, skriver Odd Olsen.

«Det er bonkaill æ har mæst løst te å bli!»

Men det blir kanskje om noen år. Først skal Stig Myhr og hans kolleger skaffe oss lys og varme.