Mener kuttforslag rammer de mange teatergruppene hardt

– Dramatisk for frivilligheten

Per Anders Folladal liker dårlig forslaget om kutt i tilskuddet til voksenopplæring. Følgene har blant annet betydelige konsekvenser for de mange frivillige som er knyttet til teaterlag rundt omkring i landet. Dette bildet er fra Verdal teaterlags oppsetting «Levva livet» sist vinter.Foto: Andreas Ryen Eidem

Kultur

Regjeringen foreslår å kutte kraftig i støtten til studieforbundene. Det rammer frivilligheten.

I praksis kan det bety at kursvirksomhet for både ungdom og voksne faller helt bort. Opplæringen får trangere kår, kvaliteten på produksjonene til de lokale teatergruppene kan bli dårligere.

–Kuttet er veldig dramatisk når det tas 22,5 millioner kroner fra det som fra før av er en relativt beskjeden pott, beskriver Per Anders Folladal, leder i Verdal teaterlag. Teaterlaget er en av mange som rammes dersom kuttforslaget får endelig flertall i statsbudsjettet for neste år. Hvis forslaget bankes gjennom slik det foreligger, betyr det at det blir 185 millioner kroner til fordeling på nærmere 200 teaterforeninger og skolerevyer over hele landet. Den totale summen er for øvrig nedskalert over flere år, men ifølge Folladal aldri så mye som nå.

Dyrere for teaterlagene

–Jeg tror jeg snakker på vegne av alle teaterlag og øvrige som driver med den type kultur. Det blir dyrere for laget å leie inn profesjonelle instruktører, koreografer, repetitører og lignende. Når mindre teaterlag må ta en større del av regninga kan konsekvensen bli at noen ikke har økonomi til å ta sjansen på å starte opp aktiviteten. Dette er tilbud og opplæringsaktiviteter som de fleste teaterlagene benytter seg av, og har glede av, bemerker han.

Verdal teaterlag har de siste åra gjennomført sminkekurs, regikurs, koreografikurs, dansekurs, produksjonskurs, scenografikurs, manus- og skrivekurs, sminkekurs.

–I sum så har hundrevis av deltakere tatt del. Midlene er øremerket for ungdom og voksne, og her har det deltatt folk som ellers ikke er å finne på denne typen kursvirksomhet.

Blir kuttforslaget stående er det minst 570 kurs på landsbasis som ikke vil få støtte

Per Anders Folladal trekker sammenligner med våre nærmeste naboer i øst, og minner om at det i Sverige er satt av 1,7 milliarder til samme ordning.

–De har med andre ord en helt annen satsing på og verdsetting av læring i frivillig sektor.

Gode resultater

Folladal mener effekten av kurene er flere.

–Den bygger kompetanse og kvalitet i det som teaterlagene presenterer. Produksjonene blir vesentlig bedre når det kommer inn litt profesjonalitet og kvalitet i alle ledd. Det er den direkte effekten, men kursene er helt opplagt også en møteplass som skaper mestring, og som bygger gode relasjoner mellom generasjoner. Vi har veldig mange eksempler på dem som finner sine nettverk og base i teatermiljøene. Det er også et moment jeg synes er kjempeviktig.

–Kuttet er på 22,5 millioner i voksenopplæringsmidlene. Med justering for prisvekst er det 28 millioner. Ordningen har knapt vært prisjustert og stort sett blitt kuttet i de siste 10 årene. Så reelt sett er 100 millioner kroner tapt de siste 10 årene.

Frilynt Norge en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur. Frilynt organiserer teatergrupper, skolerevyer, russerevyer, ungdomslag, fritidsklubber, filmverksteder og danseskoler i hele landet. Forbundet er blant Norges største på amatørteater og har mer enn 16.000 medlemmer i over 180 lokallag.

Viktig læringsarena

Frilynt, som er tilsluttet et av 15 studieforbund i Norge, opplyser selv at 200.000 publikummere årlig besøker organisasjonens teaterlag. Frilynts medlemsgrupper leverer rundt 30.000 kurstimer i året.

–Forslaget til kutt får store konsekvenser for opplæringen som gis i den lokale kulturfrivilligheten, deriblant på teaterfeltet, påpeker Frilynt i en kommentar til budsjettforslaget. Skolerevyene ved ngdomsskoler og videregående er eksempler på grupper som kan rammes. Ifølge Frilynt engasjerer skolene tusenvis av ungdommer og er i dag en viktig læringsarena på teaterfag/scenekunst, formidlingsteknikk, skrivekunst, organisasjonskunnskap, demokrati, produksjonsledelse, økonomistyring, sceneteknikk, gründerskap, medier og kommunikasjon.

Skoleelevene

Ingrid Elise Andersen er lærer ved Levanger ungdomsskole som gir valgfagstilbudet «sal og scene» til sine elever. I tillegg har skolen etablert teaterlaget «Scenelus».

–Via Frilynt har vi fått fantastisk bistand. Utrolig viktige bidrag som har gjort at vi kan holde det nivået vi har gjort, forteller hun.

Levanger ungdomsskole sto nylig for storoppsettingen «We will rock you», og er i gang med en ny større produksjon som settes opp til våren. 60 elever har i år valgt «sal og scene». Ingrid Elise Andersen mener bidraget fra Frilynt sikrer profesjonell hjelp fra eksternt hold, noe som løfter produksjonen og som gir ungdommene verdifullt innblikk i hvordan det gjøres også utenfor skolens vegger. Også Andersen peker på at skolen er en arena hvor samtlige, uavhengig av ståsted og bakgrunn, kan bli med på en produksjon som de kanskje ellers ikke ville vært så tilgjengelig.

–Kutt i tilbudet kan bety at vi ikke får den kvaliteten vi ønsker, samtidig som vi må redusere i antall kurs, sier hun.

Per Anders Folladal håper forestående forhandlinger justerer potten oppover.

–Jeg er helt overbevist om at hvis en reduserer på aktiviteten som kultur og teater representerer, så materialiserer det seg minusfaktorer i andre budsjett.