- Korpset er limet i bygda

Nærmere 80 personer står bak den storstilte høstkonserten i Vuku på fredag.

Vuku skolemusikkorps har lang tradisjon med å rekruttere deres ungdommer videre til Arbeidernes musikkorps.

Kultur

Fredag 17. november holder Arbeidernes musikkorps og Vuku skolemusikkorps en stor høstkonsert i gymsalen ved Vuku skole.

- Først spiller begge korpsene hver for seg, og til slutt blir det et stort innslag med begge korpsene samlet, sier leder i Vuku skolemusikkorps, Gerd Sagen til Innherred.

Rock, sving, pop

Repertoaret er bredt, men dirigent i Arbeidernes musikkorps, Asgeir Skrove, sier de har tenkt å spille musikk som er artig for ungdommer å høre på.

- Det blir både rock, sving og litt popmusikk. Vi har en solist som heter Fredrik Haugen og han skal blant annet synge Ray Charles sin låt Hallelujah, I love her so, i tillegg til flere andre. Vi har også et eget trombonenummer hvor hele rekken kommer fra Vuku, sier Skrove.

Det skal også spilles noen marsjer og musikallåter, blant annet fra Catz. Mest moderne musikk, påpeker Skrove.

- Litt av grunnen til det er at vi forhåpentligvis skal få ungdommene til å bli nysgjerrige på å fortsette i korps etter skolen, sier Skrove, som selv var med og startet Vuku skolemusikkorps i 1969.

Hvordan er aldersspennet?

- Det har kommet mange yngre folk hos oss i år. Vi er kanskje ti personer som er forholdsvis unge i alle fall, sier leder i Arbeidernes musikkorps, Jørgen Stenberg.

(F.v. ) Dirigent Tone Olaussen, dirigent Asgeir Skrove, leder i Arbeidernes musikkorps, Jørgen Stenberg og leder i Vuku skolemusikkorps, Gerd Sagen ser frem til konserten.

 

–Trygt

Per i dag er det i overkant av 30 personer med i Arbeidernes musikkorps, mens det er 21 i hovedkorpset til Vuku, i tillegg til 14 som driller.

- Vi har også med 14 andreårsaspiranter på konserten. Vuku har en forholdsvis lang tradisjon med å rekruttere de i skolemusikkorpset videre til Arbeidernes musikkorps, og da er det veldig artig at vi kan ha en slik konsert hvor vi samarbeider. Det er litt vinn-vinn for begge, sier Sagen.

Et slikt samarbeid har de også hatt før, men det er mange år siden sist de hadde konsert sammen.

- Det har fungert bra tidligere, og jeg tror det virker inspirerende for både voksne og unge. Jeg tror det kan bli tryggere for ungene i Vuku å ta steget til Arbeidernes musikkorps etterpå også, sier Stenberg.

Færre med i korps

Det har derimot vært en kraftig nedgang i antall elever som vil delta i skolemusikkorps de siste årene.

- Vi ser i hele landet egentlig at korpsbevegelsen er i en liten dal akkurat nå. Vi skulle absolutt ha fått en oppgang igjen, sier Sagen.

Hva tror du er grunnen til det?

- Tilbudet til barn har blitt enormt. Det er så mye å velge i, og de kan ikke være med på alt. I tillegg har fotball blitt en helårsidrett, nå som vi har haller hvor de kan spille om vinteren. Det tror jeg også kan være en medvirkende årsak, sier Sagen.

Dirigent Asgeir Skrove synes det er fint at voksne og barn kan samles om en felles konsert som denne.

 

Stenberg mener korps er noe man kan ha som hobby resten av livet.

- Det er ikke så veldig mange som fortsetter med fotball etter skolen. Korps er noe du kan holde på med uavhengig av alder egentlig. Du trenger heller ikke å være best for å være med, sier han.

- Skolemusikken har hatt utrolig mye å si for lokalsamfunnet i Vuku. Det er jo limet i bygda på et vis, sier Skrove.

- Vuku har deltakere fra fem forskjellige skolekretser, så de blir jo kjent før de kanskje skal begynne på ungdomsskole sammen, sier Sagen.

–Uslåelig følelse

Lederne og dirigenten sier folk bør ta turen til gymsalen denne kvelden for å høre en annen type korpsmusikk enn de hører på blant annet 17. mai.

- Det er veldig gøy at barn og unge er med på dette. Når det først gnistrer i barneøynene, da er det artig altså! Det er nesten en uslåelig følelse, sier Skrove.

Etter konserten den 17. november begynner korpsene å øve på julemusikk. Vuku skolemusikkorps skal blant annet ha konsert sammen med Dalaklang i Vuku kirke den 3. desember, før de har opptreden på Jul igjen på Stiklestad helgen etter. Arbeidernes musikkorps har sin julekonsert den 17. desember.