Mediehuset Innherred AS eies av Levanger-Avisa AS og Innherreds Folkeblad og Verdalingen AS, og utgir lokalavisa INNHERRED både på nett og papir.

Innherred er lokalavis for Levanger og Verdal kommuner, og erstatter de to tidligere lokalavisene Levanger-Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen.

Første utgave på papir: 30. mai 2015.

Forretningsadresse: Mediehuset Innherred AS, Møllegata 4, 7650 Verdal.
Besøksadresser: Møllegata 4, 7650 Verdal, og Kirkegata 50, 7600 Levanger.
Åpningstider: Verdal: Mandag - fredag 08.00 - 15.30 / Levanger: Mandag, onsdag og fredag 08.00 – 11.30
Telefonnummer: 74 01 90 00

Ansvarlig redaktør: Roger Rein
Daglig leder: Odd Arild Sandnes

Opplag og lesertall:Opplag på papir er 7.300 eksemplarer. Lesertall pr utgave på papir er ca 19.000. Digitale kanaler har samlet ca 50.000 unike brukere pr uke, med en 60/40-fordeling mellom mobilutgaven og de som leser på PC og nettbrett.
Utgivelsesdager:Tirsdag, torsdag og lørdag

Abonnementspriser (helår/kvartal/måned):
Komplett (papir, eAvis og Innherred Pluss): 2300 / 605 / 199
Digital (eAvis og Innherred Pluss): 1690 / 445 / 149
Abonnement kan bestilles her

Småannonser: Bestill annonser for kjøp og salg / leie og til leie på «Annonsetorget»

Takk/frabedelse/ekteskap/gratulasjon m/bilde kr. 185 inkl. mva. + fakturagebyr
Annonseavdelingen kan også kontaktes på e-post: annonser@innherred.no
Priser på større annonser og bedriftsannonser, ta kontakt med våre markedsrådgivere.

Produksjonstillegg: Alle annonser som ikke leveres ferdig får et produksjonstillegg. Tillegget utgjør kr 70,- pr modul. Minimum kr 50,- og maksimum kr 1200. Mva. kommer i tillegg.

Fakturagebyr: Alle fakturaer som sendes ut pr post får et gebyr. Annonse: kr 50,- + mva. Abonnement: kr 50,-

Annonsefrister:
Alle typer annonser til papiravisa må være bestilt innen klokken 09.00 to virkedager før de skal være på trykk.

Nettannonser
Annonser som skal publiseres på Innherred.no må være bestilt senest tre virkedager før publisering.