Slik ble boligkomplekset i Verdal sentrum først presentert. Foto: Stiklestad Eiendom

Slik ble boligkomplekset i Verdal sentrum først presentert. Foto: Stiklestad Eiendom

Et skritt nærmere Sentrum II

Byggeplanene for en ny høy blokk i Vektargata går til Fylkesmannen for avgjørelse.

Det er Stiklestad Eiendom som har planer for byggeprosjektet Sentrum II. Det 1,8 daa store området i Verdal sentrum omfatter Holmengården og Melvoldgården. Disse er tenkt erstattet med et blokkbebyggelse i 4 og 5 etasjer med parkeringskjeller.

Verdal kommune har vedtatt detaljregulering for området og godkjent planene, men planene har møtt motstand. Christina Tomt AS og Sameiet Vektertunet er blant de som har klaget på vedtaket.

- Uheldig for naboer

Klagene går på dårlig gjennomkjøringsmulighet mellom Vektargata og Teltburgata, og at nybygget vil være uheldig for bebyggelsen som allerede er i området.

–Ved å gå ned til 3 etasjer blir bygget mindre dominerende og harmonerer bedre med den gamle bebyggelsen rundt. Vi forstår at utnyttelsesgraden av tomta bør være optimal men samtidig må det ikke gå på bekostning av eksisterende bebyggelse som er tilfelle i reguleringsplanen, fremhever Sameiet Vektertunet. Flere av naboene har balkonger, delvis rett nord for planlagt bygg i 4 etasjer.

Ingen gjennomkjøring

Detaljreguleringen for Vektertunet 3 og 5 sikrer ikke at allmennheten kan kjøre mellom Vektargata og Teltburgata, da det ikke er regulert gjennomgående kjøreveg her. Området er delvis regulert som felles parkering eksklusivt for planlagt utbygging i Vektargata 3 og 5. Planen er ikke til hinder for at andre kan gis adkomst, men dette må eventuelt løses privatrettslig.

Omfattende sak

Det har vært en omfattende saksgang i planene, med justering av planene og to høringsrunder. Ved siste høring frarådet Nord-Trøndelag fylkeskommune sterkt planen slik den forelå. Nå får de planene på nytt.

I rådmannens innstilling til plankomiteen tilrås det å beholde reguleringsplanen slik den er vedtatt. Det betyr at klagene ikke tas til følge. Følger plankomitemedlemmene denne vurderingen, oversendes saken til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Mer å lese på Innherred:
 
Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.
Leses nå
 

LFK-sponsor NTE klager på tildeling av flomlysleverandør på Moan

Kraftselskapet leverte selv flomlys-tilbud, men et annet selskap ble valgt. Nå blir flomlyset på «Nye Moan» forsinket.

Ansetter to meglere fra konkurrenten

Aktiv Innherred har ansatt to nye meglere fra Eiendomsmegler 1.

Kulturbygg opp til diskusjon

Har du tanker om hva Vaskeriet, Festiviteten og bibliotektomta kan brukes til?

Maijas groteske rolle

Sanger Maija Skille (39) spiller seriemorder i musikal i Stjørdal. Levangerkvinnen sier det var ubehagelig å gjøre research.

Dagens leder

Med lille Venstre i dødens posisjon

Det er vanskelig å finne en veg ut av dette uføret.

Snart kan du sjekke skatten

Mange forholder seg passivt til skattemeldingen. Det kan straffe seg.

Starter på nytt over gata for Backlund

Knut Strugstad tar med seg mannskapet og satser på ny restaurant.

Adferden sto ikke til gull

Flere sjåfører brukte telefonen mens de kjørte.