Slik ble boligkomplekset i Verdal sentrum først presentert. Foto: Stiklestad Eiendom

Slik ble boligkomplekset i Verdal sentrum først presentert. Foto: Stiklestad Eiendom

Et skritt nærmere Sentrum II

Byggeplanene for en ny høy blokk i Vektargata går til Fylkesmannen for avgjørelse.

Det er Stiklestad Eiendom som har planer for byggeprosjektet Sentrum II. Det 1,8 daa store området i Verdal sentrum omfatter Holmengården og Melvoldgården. Disse er tenkt erstattet med et blokkbebyggelse i 4 og 5 etasjer med parkeringskjeller.

Verdal kommune har vedtatt detaljregulering for området og godkjent planene, men planene har møtt motstand. Christina Tomt AS og Sameiet Vektertunet er blant de som har klaget på vedtaket.

- Uheldig for naboer

Klagene går på dårlig gjennomkjøringsmulighet mellom Vektargata og Teltburgata, og at nybygget vil være uheldig for bebyggelsen som allerede er i området.

–Ved å gå ned til 3 etasjer blir bygget mindre dominerende og harmonerer bedre med den gamle bebyggelsen rundt. Vi forstår at utnyttelsesgraden av tomta bør være optimal men samtidig må det ikke gå på bekostning av eksisterende bebyggelse som er tilfelle i reguleringsplanen, fremhever Sameiet Vektertunet. Flere av naboene har balkonger, delvis rett nord for planlagt bygg i 4 etasjer.

Ingen gjennomkjøring

Detaljreguleringen for Vektertunet 3 og 5 sikrer ikke at allmennheten kan kjøre mellom Vektargata og Teltburgata, da det ikke er regulert gjennomgående kjøreveg her. Området er delvis regulert som felles parkering eksklusivt for planlagt utbygging i Vektargata 3 og 5. Planen er ikke til hinder for at andre kan gis adkomst, men dette må eventuelt løses privatrettslig.

Omfattende sak

Det har vært en omfattende saksgang i planene, med justering av planene og to høringsrunder. Ved siste høring frarådet Nord-Trøndelag fylkeskommune sterkt planen slik den forelå. Nå får de planene på nytt.

I rådmannens innstilling til plankomiteen tilrås det å beholde reguleringsplanen slik den er vedtatt. Det betyr at klagene ikke tas til følge. Følger plankomitemedlemmene denne vurderingen, oversendes saken til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Mer å lese på Innherred:
 
Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.
Leses nå
 

Debutanter sørget for seieren

Levanger FK spilte årets første treningskamp lørdag.

- Hva skal til for å få en sykehjemsplass?

Det vil komme nasjonale kriterier for å få klarere svar på spørsmålet som opptar mange.

Refleksjon

Historien om en koffert som forsvant

Det var mer enn en koffert som Reem følte at hun mistet, da den forvant for henne i Tyrkia.

Innlegg

Verdal: Streng og rettferdig eldreomsorg?

Det er både opprørende og krenkende og høre at Verdal har hatt for god eldreomsorg, skriver Astri Vikan.

Dagens leder

Klarer vi å se alt dette i en sammenheng?

«Alle» vil ha ny veg, og «alle» skjønner da at det betyr bompenger.

Her finner du gull hver eneste fredag

Kom og bad i den musikalske skattkiste. Det er helt gratis. Langt unna er det heller ikke.

Trafikkulykke i Momarka

To biler og to personer involvert.

Spaltisten

Her er en fars beste råd til sin datter videre i livet

Velg noe du er genuint interessert i – uavhengig av lønn og status!

Innlegg

«Fali det»

Heia te dæ Øystein Walberg, skriver Odd Olsen.

«Det er bonkaill æ har mæst løst te å bli!»

Men det blir kanskje om noen år. Først skal Stig Myhr og hans kolleger skaffe oss lys og varme.