Trenger lærere videreutdanning?

– Utdanning har aldri vært viktigere enn det er nå, skriver de fire representantene for ulike institusjoner og organisasjoner.

I skolens formålsparagraf står det at «opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida(…)». I det ligger at skolen skal ruste barn og unge til et framtidig utdanningsløp, arbeids- og samfunnsliv. Samfunnet vårt er i kontinuerlig endring – og det innebærer at læreren, med en utdanning fra i går, skal drive opplæring i dag – for å forberede barn og unge på i morgen. Det er vel knapt noen yrkesgruppe som har et så spennende og krevende oppdrag!

Utdanning har aldri vært viktigere enn det er nå. Det arbeidsmarkedet med tøffest konkurranse i dag, er de få arbeidsplassene som krever lavest kompetanse. For et par tiår siden kunne man reise til sjøs, jobbe på lager eller i butikk uten annet enn grunnskole. I dag krever de fleste stillinger minimum fagbrev. Derfor må vi ha en skole der elevene lærer mer, slik at de kan mestre livene sine og delta i arbeids- og samfunnsliv.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) er en internasjonal undersøkelse som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. I undersøkelsen som ble offentliggjort høsten 2016, ble det bekreftet at det er nær sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og hvor mye elevene lærer. Barn starter på skolen med ulike utgangspunkt. Den norske fellesskolen har som mål å utjevne denne forskjellen. De norske resultatene fra TIMSS viser at godt utdannede og pedagogisk trygge lærere kan bidra til å utjevne slike forskjeller.

Det er stor enighet om at god grunnutdanning for lærere er viktig for norsk skole, men i tillegg trengs videreutdanning for lærere som har jobbet noen år i skolen. Kunnskapsdepartementet, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS), lærerorganisasjonene og Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har derfor signert en tiårig strategi for videreutdanning av lærere i skolen. Denne strategien sikrer årlig over 5000 norske lærere videreutdanning i ulike fag.

Situasjonen i dag er at èn av tre matematikklærere i barneskolen har mindre enn et halvt års fordypning i faget. Det samme gjelder halvparten av lærerne som underviser i engelsk – og én av fem norsklærere. Dette er nasjonale tall, men situasjonen er ikke vesentlig annerledes i skolene i Trøndelag. For å bli en god lærer i et fag, trengs et sett av ferdigheter – men èn av forutsetningene er at man har god fagkompetanse. Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk og engelsk på barnetrinnet ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, mens ungdomstrinnslærere må ha dobbelt så mange studiepoeng i de samme fagene. På ungdomstrinn og i videregående skole stilles krav til faglig fordypning i andre fag også, bl.a. i praktisk-estetiske fag. Over 30 000 norske lærere trenger videreutdanning innen 2025 for å oppfylle kravene. Det er skoleeier som har ansvar for at lærere som underviser i disse fagene oppfyller kompetansekravene.

Den statlige videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet» har eksistert siden 2009. Hvert år gjennomføres Deltakerundersøkelsen. I den siste undersøkelsen kommer det fram at syv av ti lærere som har tatt videreutdanning, mener de har blitt bedre til å undervise, og at elevene deres lærer mer. Vår oppfordring er at skoleeiere bruker den statlige videreutdanningsstrategien i arbeidet med å oppfylle kompetansekravene for undervisning. Den 1. februar ble årets studiekatalog publisert, og søkerportalen ble åpnet for lærere. Søknadsfristen er 1. mars, og fristen for skoleeiere for å godkjenne søknader er 15. mars. Vi håper at flest mulig skoleeiere prioriterer og godkjenner søknader for sine lærere! Vi trenger lærere som åpner dører for verden og framtida!

Ragnhild Sperstad Lyng

Fylkesmannen i NT

Anniken Kjær Haraldsen

KS

Arve Thorshaug

Nord universitet

Bjørn Wiik

Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag

Mer å lese på Innherred:
 
Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.
Leses nå
 

Fikk æresbevisning for mangeårig innsats

«Han har i alle år vært et godt og positivt medlem som alle har kunne stole på og nyte godt av hans kunnskap.»

Ida satser på lyd og lys

Ida Myhr Kaspersen står bak nytt foretak med underholdningsbransjen som hovedområde.

Skolefrokost og fadderskap

Aktivt år i Leirådal Sanitetslag, melder sekretær Ellinor Svartis (bildet).

Innlegg

Psykiatere advarer mot Trumps mentale tilstand

Asbjørn D.K. Eklo oppdaterer på amerikansk politikk.

Fløtta ut

De syklet hele vegen opp til Mont Ventoux...

...i motsetning til Chris Froome, som løp et stykke. Uansett - Olve Skjetne liker å holde kroppen i form.

Innlegg

Ber om rett til å krenke privatlivets fred?

Skal eldre ektepar / samboerpar måtte akseptere at stua gjøres om til sykehjemsplass, spør Stein Aamdal.

– Norgesrekord i oppslutning

Skogeierne i Verdal har fullført skogens vareopptellinger.

En aften med Martin Kvennavika

Smil og humring blant publikum.

Innlegg

Levanger og utflytting av statlige arbeidsplasser

Hvorfor har ikke ordfører og varaordfører gjort noe for å skaffe nye arbeidsplasser til Levanger?

Småbekymret for produktiviteten

EØS-avtalen har skylda, mener Kværner-klubbleder Ståle K. Johansen.