Nils Åge Aune på tredjeplass i første bispevalgrunde

Men det er en annen prost som seiler opp som favoritt.

Prost i Sør-Innherrad, Nils Åge Aune, kan fortsatt bli biskop i Nidaros, men han er ikke den største favoritten.

Nyheter

Det er prosten i Strinda, Herborg Oline Finnset, som har fått størst oppslutning i avstemningsrunden foran tilsetting av ny biskop i Nidaros bispedømme.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop er en omfattende prosess. Først var det nominasjonsrunden. Der plukket bispedrømmerådet ut fire kandidater som de nominerte. I tillegg til Nils Åge Aune var dette domprost Herborg Oline Finnset i Tromsø, domprost Ragnhild Jepsen i Nidaros og prost Kristine Sandmæl i Lofoten. I ettertid har også Dagfinn Thomassen, prost i Orkdal, kommet med på lista etter at et tilstrekkelig antall forslagsstillere stilte seg bak hans nominasjon.

Nå har denne lista vært gjennom en avstemningsrunde blant menighetsrådene (en stemme hver), proster, prester, kateketer og diakonser, samt vigsla kirkemusikere, i Nidaros bispedømme, samt blant landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 291 stemmeberettigede instanser og ansatte deltatt. De har satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Valget har gitt dette resultatet.

1. Herborg Oline Finnset 30,57 %

2. Ragnhild Jepsen 29,37 %

3. Nils Åge Aune 20,22 %

4. Dagfinn Thomassen 12,10 %

5. Kristine Sandmæl 7,74 %

De tre øverste går nå videre i prosessen. Nå er det landets biskoper, samt Nidaros bispedømmeråd, som skal gi sine anbefalinger til hvem som bør etterfølge dagens biskop i Nidaros, Tor Singsaas. Endelig ansettelse skjer i Kirkerådets møte i Trondheim i tidsrommet 12. - 14. juni.