– Barnehage er den store gladsaken vår

Ledere i Verdal kommune ga politikerne en statusrapport. Oppvekstsjefen mener barnehagene får et løft, mens skolene får det tøft.

Kommunalsjefer i Verdal kommune ga en status for sitt område til politikerne i forkant av formannskapsmøte torsdag. Oppvekstsjef Frode Kvittem (nærmest) fortalte at skolene må kutte i aktivitet, mens barnehagene får det bedre. Her sammen med økonomisjef Arnstein Kjeldsen og kommunalsjef Trond Selseth.

Nyheter

- Det blir et betydelig kvalitetsløft, og for barnehager er det et veldig positivt budsjett. Det blir flere mennesker og mer personer med kompetanse, forteller oppvekstsjef Frode Kvittem i Verdal kommune.

Foran møtet i formannskapet i Verdal kommune torsdag var flere kommunalsjefer invitert til et arbeidsmøte i forbindelse med økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. Her fikk lederne fortelle om status for sitt tjeneste- og fagområde.  Etterpå fikk politikerne stille spørsmål.

Kvittem forklarte at barnehager får nye og bedre økonomiske rammer. Han viste til at det er tverrpolitisk enighet om å få på plass andre styringsmekanismer som slår positivt ut for barnehagene.

- Dette er den store gladsaken vår, men det vil koste litt, sier Kvittem.

Må kutte i skoletilbud

Kvittems budskap var ikke like lystig når skole var tema. Verdalspolitikerne har vedtatt å legge ned tre skoler de neste årene, men Kvittem mener det også må tas grep før det blir færre skoler. Kvittem viste til at Volden legges ned i 2018, og Ness i 2019.

- De store verdiene begynner vi å hente ut først på slutten av økonomiplanperioden. Færre klasser i Verdal hadde vært en drømmesituasjon. Fra 2019 og utover er det spesielt stor nedgang i elever, og skolebudsjettet neste år er relativt tight. Vi må skalere ned på aktivitet for å holde oss innenfor drifta, sier Kvittem.

Kvittem fortalte at økte kostnader med barnevern gjør at presset på effektivisering i skole og SFO øker.

- På tross av skolestrukturen må vi ta en del knepp over hele fjøla for å møte dette i 2017-2018. Vi er nødt til å skalere ned litt på delingstimer, svømmeundervisning og leksehjelp. Vi må også se litt på opplæring til minoriteter og spesialundervisning, forteller Kvittem.

Han viste til at verdalsskolen har vært god på kompetanseheving, men at det kommer tøffe krav til dette i 2025.

- Jeg syns det bekymringsverdig med økte utfordringer i barnevern, rusbruk og hærverk. Lykkes vi med forebyggingsarbeidet som er nå? Jeg tror styrking av barnehage må være viktig forebyggingsarbeid. Det er bekymringsverdig hvis man må kutte i delingstimer, svømmeundervisning, og opplæring til minoriteter i skolen. Det er ikke noe positivt, kommenterer SVs Anne Kolstad.

Bekymret for Husbanken-tilskudd

Kommunalsjef Anne Kari Haugdal for velferd redegjorde for kommunens helseomsorg.

Det nye helsebygget skal behandles politisk i januar. Høsten 2018 vil kommunen gå ut med en totalentreprise med bygging i 2019 med innflytting høsten 2020.

- Det er nå toget går for å utvikle helse- og velferdstjenestene i Verdal, sier Haugdal.

Hun fortalte om Husbanken som har lagt om ordningene som gir kommunene investeringstilskudd.

- Det er relativt uklart hva som er kriteriene for å oppnå tilskudd, sier Haugdal. Hun var bekymret for dette, og ba både KS og politikerne om å være våkne.

Haugdal fortalte om andre satsinger. Kommunen setter av 25 millioner kroner til velferdsteknologi. Verdal samarbeider med Levanger og Værnesregionen om dette. Kommunen skal også ha et IT-samarbeid med Levanger.

Digital satsing

Haugdal uttalte at kommunen må bli bedre digitalt. Blant annet mener hun at det skal være lett for kommunens innbyggere å sende inn søknader.

Kommunalsjefen viser til at det er 320 årsverk fordelt på 660 stillinger i helseomsorgen i kommunen. Det er krevende å lede, fortalte hun. Haugdal viste til at en omlegging til en årsturnus skal gi større stillinger.

Haugdal fortalte at kommunen neste år innfører en brukerundersøkelse som skal gå årlig.

- Sammen med ansatteundersøkelser skal det vise om det er ulike forventinger. Det gir innspill for hvordan man eventuelt kan korrigere drift.

Flere politikere uttrykte at de er bekymret for hvordan ny Husbanken-finansering vil slå ut.

Kommunalsjefen nevnte også at kommunen nå kartlegger status på bygningsmasse som kommunen har i dag. Det skal være gjort innen desember.