Disse to legesentrene får veilede turnusleger

Fastlegene Randi Barli og Anita Eidissen ble veid og funnet for lett. Men kommunalsjef Anne Kari Haugdal kan fortsatt tenke seg å ha dem inn i helsebygget.

Verdalsøra legesenter på Kvislatunet og Stekke legesenter vil huse turnusleger de neste fem årene.Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

– Fra kommunens side er det ønskelig å fortsette samarbeidet med Barli/Eidissen om legekontor i det nye helsebygget, og avslaget på søknaden om å bli veileder for turnuslege på ingen måte er et avslag på samarbeid om det nye helsebygget, skriver kommunalsjef Anne Kari Haugdal for velferd i Verdal kommune i en epost til Innherred.

Hun opplyser at det er Stekke legesenter og nystartede Verdalsøra legesenter som kommunen har valgt som legekontor som vil ta imot turnusleger (nå kalt LIS 1) de neste fem årene.

Fastlege Randi Barli ved Verdalsklinikken, tidligere Verdal Legesenter, møtte mandag opp til en orientering fra rådmannen i saken i Kontrollutvalget. Hun har i brev til kommunestyret kritisert kommunen for å ha holdt dem for narr. Fastlegene har lenge vært i dialog med kommunen, og trodde de skulle flytte inn i helsebygget som står klart høsten 2020. En forutsetning skal ha vært flere leger, deriblant en turnuslege.

Lege ønsket forklaring

Fastlege Randi Barli og fysioterapeut Britt Tove Klevmo trodde de skulle flytte inn i det nye helsebygget.


– Fikk ikke svar

Anne Kari Haugdal viste i møtet til at kriteriene som avgjør hvem som får turnusleger er godkjent av legene selv, og offentlige. Haugdal har på forespørsel sendt kriteriene til Innherred - se nederst i saken.

– Jeg syns ikke det ble svart på bestillingen som handlet om kommunikasjon. Det ble istedenfor snakket om kriteriene, sa Barli til Innherred etter å ha vært til stede da det ble orientert om saken til Kontrollutvalget.

Barli har sett kriteriene, men sier hun ikke har fått vite hvordan hennes legekontor ble vurdert. Hun skal ha etterlyst det flere ganger.

Fystioterapeut Britt Tove Klevmo og fastlege Randi Barli, i midten, hørte nysgjerrig på svaret fra kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo, til høyre i Kontrollutvalget. Utvalgsmedlemmer Astrid Tromsdal, Kristine Kulstad og John Hermann foran.Foto: Andreas Ryen Eidem

Haugdal opplyser til Innherred at arbeidsavtalen som er inngått med to fastleger om veiledning av turnusleger varer i fem år fra 1. september 2018. I dag er Verdal kommune tildelt to turnusleger, men Haugdal forteller at man i økonomiplanen for 2017-2020 tar sikte på å opprette en turnuslegehjemmel til.

Hun viser til at hvert legekontor har en representant i et utvalg som har godkjent kriteriene. Hun viser til Rammeavtalen mellom Kommunenes sentralforbund og Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene, og da punkt 4.2 som handler om organisering av et utvalg.

– Allmennlegene skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis og eget listeansvar. Alle kommuner har samarbeidsutvalg. I Verdal er alle fire legesentrene i kommunen representert med en representant hver, fra kommunen sitter kommuneoverlege, kommunalsjef helse og velferd og rådgiver for legetjenesten.

Anne Kari Haugdal, kommunalsjef for velferd i Verdal kommune.Foto: arkivfoto

– Politikerne avgjør

Barli skrev i et brev til kommunestyret at hun følte at de var holdt for narr etter å hatt kontakt med kommunen om saken i lang tid. Haugdal viser til at det ikke er konkludert rundt hva legekontoret i helsebygget skulle inneholde.

– Tilsetting som veileder for turnuslege har ikke noe med det nye helsebygget å gjøre. I samarbeidet med Barli/Eidissen har kompetansesammensetning av et eventuelt legesenter i det nye helsebygget vært tema. Både turnuslege og fysioterapeut har vært drøftet, men det er ikke konkludert. Kommunens nye praksis for tilsetting av veileder for turnuslege følges fordi det sikrer større grad av likebehandling av søkerne ut fra de kriterier som er satt. Fra kommunens side er det viktig understreke at prosessene med hva det nye helsebygget skal inneholde avgjør kommunestyret når rådmannen legger fram sak i januar 2018. Fram til da drøftes de ulike mulighetene et slikt bygg kan inneholde, også legekontor.

Haugdal sa til Kontrollutvalget at hun ikke oppfattet at det var noen konflikt mellom kommunen og legekontoret. Hun tror på et godt samarbeid også framover.

– Ja, jeg har tro på at vi skal få til et godt samarbeid framover for vi har sammen et ansvar for å oppfylle de krav som tilligger ansvaret, oppgavene og rollene vi har til det beste for innbyggerne i Verdal.

Utlysningen av hjemler for å veilede turnusleger (LIS1).