Dagens leder

Stor-Trøndelag har aldri vært vinnersak

- Det vil overraske meg dersom noen klarer å motbevise den påstanden i denne runden, skriver redaktør Roger Rein.

I forrige uke ble den nye Trøndelagsutredningen lagt fram, sammen med en intensjonsplan for hvordan fylkene kan bli slått fram. 

Meninger

Et flertall i fylkestinget drømmer om at en sammenslåing med Sør-Trøndelag. I forrige uke ble den nye Trøndelagsutredningen lagt fram, sammen med en intensjonsplan for hvordan fylkene kan bli slått fram. Stor-Trøndelag er en gammel drøm. Så langt har ingen klart å realisere den. Jeg har mine tvil om man lykkes i det nye forsøket.

Noen er kanskje overrasket over at det er såpass lite engasjement i dette spørsmålet. Debatten er nesten fraværende etter at den nye utredningen ble lagt fram. Nå har det skjedd mye annet den siste uka som tar vår oppmerksomhet. Noe av svaret kan ligge der. Men jeg tror nok også at tausheten har sin forklaring i at dette ikke er en sak av en art som så mange går til kamp for. De som går til kamp, vil nok heller kjempe imot.

Folkeavstemning?

Jeg har merket meg to uttalelser som må sies å ha klar brodd mot Arbeiderpartiet, som det største partiet i fylkestinget. Uttalelsen fra LOs fylkeskonferanse, den står gjengitt på side 5 i dagens avis, er gjennomsyret av skepsis. Heller ikke ungdommene i Arbeiderpartiet overøser forslaget med store ovasjoner. AUF er enig med de LO-tillitsvalgte i at spørsmålet om Stor-Trøndelag må avgjøres gjennom en folkeavstemning i Nord-Trøndelag. Dette er langt på veg avvist av dem som styrer i fylkestinget.

Hva er oppsida?

På samme måte som i 1964 og i 1999, er det uavklarte spørsmålet hva som er den store oppsida med en slik reform? Argumentene går først og fremst på fylkeskommunens politiske rolle, at den kan bli tydeligere og få større slagkraft i en større enhet. Det er vanskeligere å finne oppsida i forhold til fylkestingets rolle som tjenesteprodusent. Inntektene vil gå betydelig ned i forhold til i dag, noe som igjen kan bety færre videregående skoler, et dårligere kollektiv- og samferdselstilbud, samt færre sysselsatte i fylkeskommunene. Et uavklart spørsmål for Nord-Trøndelag er knyttet til NTE, som i dag eies av fylkestinget. Hensynet til dette arvesølvet kan for mange overstige ønsket om å gå sammen med sørtrønderne, og være argument nok for å si nei.

Å slåss for Stor-Trøndelag har aldri vært en vinnersak i Nord-Trøndelag. Det vil overraske meg dersom noen klarer å motbevise den påstanden i denne runden!

(Lederkommentar i Innherred 12. novemer 2015)

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Meninger