Dagens leder

Gjør klar for nettdebatt i full åpenhet

Fra nå må du skrive under fullt navn om du skal ytre deg på innherred.no

NY PRAKSIS Det siste året har det blitt lagt inn nesten fem tusen kommentarer i Innherred.nos debattforum på nett. 

Meninger

Den siste måneden har det vært en veldig stor aktivitet på debattforumet på våre nettsider. På en måned har vi registrert over 900 innlegg fra en rekke ulike brukere. Enkelte dager har det blitt postet over 70 kommentarer. Det mest debatterte spørsmål er ikke uventet spørsmålet om kommunesammenslåing. Her har det vært til dels livlig meningsutveksling fra tilhengere og motstandere både i Levanger og Verdal. Noen har valgt å diskutere disse spørsmålene under eget navn, andre har brukt muligheten som ligger der til å opptre anonymt.

Anledningen til anonymitet i nettdebatt var praksis både i Verdalingen og Levanger-Avisa. Jeg valgte også å videreføre praksisen i Innherred da nyavisa kom på nett i slutten av mai i fjor. Siden da har vi publisert mer enn 4900 ulike kommentarer fra våre lesere. Noen under fullt navn, andre under såkalt nick. Tendensen er likevel at flere og flere deltar i nettdebatt under eget navn og med full åpenhet om sine meninger.

Under diskusjon. Det har vært mye diskusjon i pressen rundt disse spørsmålet det siste året. En rekke aviser har strammet inn på praksis og valgt en løsning for nettdebatt som innebærer at alle som deltar må delta under navn. Dette er gjort for å unngå personangrep og karakteristika fra anonyme mot navngitt, men er også et utslag av utviklingen som går i retning av brukerne er blitt mer vant til å opptre åpent på nett.

Også Innherred tar skrittet når vi i dag innfører vi en løsning som innebærer at brukerne identifiserer seg med sin Facebook-profil for å få legge igjen en kommentar. Kommentaren blir publisert umiddelbart. Våre moderatorer vil følge med og fjerne kommentarer som bryter med vanlige regler for nettdebatt. Fram til nå har vi godkjent kommentarene før de ble satt på trykk.

Kjør debatt. Jeg håper og tror leserne vil hilse dette velkommen. Jeg er også budd på reaksjoner. Min oppfordring til de som hadde ønsket seg fortsatt anonymitet er at de likevel kaster seg ut i det under fullt navn og fortsette å debattere store og små spørsmål som opptar dere. Min tro og mitt håp er at den gode debatten på våre nettsider fortsetter. Jeg tror at enda flere ser nytten av å ta del i diskusjonene når man har kunnskap om hvem man diskuterer med. Kjør debatt!

(Lederkommentar i Innherred 14. mai 2016)

PS: Denne saken åpner vi for debatt i det gamle debattsystemet. Hvis noen har sterke og klare meninger om Innherreds nye praksis så er vi interessert i å høre om det.

Og som sagt dette er den siste saken med Disqus. Fra nå blir det pålogging via Facebook - noe du ser et eksempel på i denne sakenDS