Dagens leder

Ser ut som «vinn-vinn» for begge to

Ved første øyekast synes Veidekkes inntreden i Grande som en god nyhet for vårt distrikt.
Meninger

Det var i januar i år at «kårkallen» Kåre Hynne hos Grande Entreprenør sendte en SMS til distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør. I månedene som har gått har samtalene pågått i det stille mellom distriktets klart største entreprenør og landets dominerende selskap i byggebransjen. I går ble det kjent at Veidekke har som intensjon å overta 80 prosent av Grande. De vil stort sett drive som før under samme navn, ansatte og ledelse.

«Vinn-vinn». Førsteinntrykket er at dette er «vinn-vinn» for begge parter. Den store med 30 milliarder kroner i årlig omsetning får fotfeste i et marked hvor de tidligere ikke har vært representert. Veidekke tar over en bedrift med et godt renomme, dyktige arbeidsfolk og en ledelse som etter å ha vært med på opp- og nedturer etter snart 65 års eksistens, har bevist at de er i stand til å vokse og levere store og små oppdrag i et tøft marked.

For Grande ser den store fordelen å være fundamentet de sikrer seg for framtida. De kommer inn i en virksomhet som har folk og kompetanse slik at de kan være med i konkurransen om de største oppdragene. De siste åra har entreprenøren fra Verdal flere ganger opplevd at de ikke er blitt kvalifisert til levere anbud om større oppdrag i distriktet. Saken ble aktualisert rundt diskusjonen om det planlagte helsebygget i Verdal. Det ble reist tvil om lokale aktører kunne være med i konkurransen, fordi oppdraget ble ansett som for stort og komplekst.

Må bli større. Enten vi liker det eller ikke går utviklingen i en retning som favoriserer de største. Grande, med 200 ansatte og 550 millioner kroner i omsetning , er blant de største i Midt-Norge. Likevel har de erfart at de blir for små når de store kontraktene lyses ut. Går Veidekkes oppkjøp gjennom kan Grande ruste seg for å konkurrere om å bygge E6 gjennom distriktet. De vil ha tilgang på ressurser for fortsatt å bygge stort både i sitt nærområde, og i et marked sør og nord for oss. Veidekkes oppkjøp ser ut til å styrke eksisterende arbeidsplasser i virksomheten. Det åpner muligheter til å vokse seg enda større. Ved første øyekast synes dette som en god nyhet for vårt distrikt, der byggebransjen er blant de store sysselsettere og verdiskapere. Nå er det opp til de involverte å bekrefte det.

(Lederkommentar i Innherred 5. oktober 2017)