Meninger

Stopp sentraliseringa

Logobilde Vegard Austmo 

Meninger

Levanger Arbeiderparti merker seg at vi har en regjering som satser på intern sentralisering fremfor å skape nye jobber. Alt for mange i Levanger har fått eller vil få langt lengre arbeidsvei. Dette rammer sterkt det lokale næringslivet, miljøet, frivilligheten, bolysten, og det svekker de andre som har jobbet i tett samarbeid med dem som nå må pendle, samt at det svekker kvaliteten på tjenestetilbudet for alle i kommunen.

Under denne regjeringa så har bla følgende blitt flyttet på:

Skattekontoret

Nav

Vaskeriet

Postsorteringa

Lensmannskontoret

Mottaket for enslige mindreårige asylsøkere

Til sammen er dette godt over 120 arbeidsplasser som er fjernet. Dette har skjedd uten at de regjeringsvennlige partiene har reagert, eller fått på plass noen alternative arbeidsplasser.

I tillegg fører regjeringa en næringsfiendtlig politikk som medfører at trofaste bedrifter som Grilstad, og den felles arbeidsmarkedsregionen med Verdal trues når Goman bakeri med flere nå enten er flyttet eller vil bli det.

Regjeringa har også vært passive når både Norske Skog og Kværner har hatt utfordringer. Vi trenger en mer aktiv næringspolitikk, en politikk for vekst og utvikling, og som styrer sammen med markedet, og som ikke lar markedskreftene styre alene.

Levanger Arbeiderparti krever full stopp i nedleggelsen av våre arbeidsplasser, og en mer aktiv næringspolitikk!

Vedtatt på vårt årsmøte 13. februar.

Vegard Austmo, Levanger AP