Allianser må bygges om 2030 skal lykkes

Roger Rein 

Meninger

Tre observasjoner fra åpningen av årets spel på Stiklestad. Ordfører Bjørn Iversen bruker sin velkomsttale til å utfordre gode krefter til å bygge allianser for at Stiklestad 2030 skal få den nasjonale plassen som tusenårsmarkeringen fortjener.

Biskop Herborg Finnset sitter i amfiet og følger ordførerens tale. Hun registrerer den klare invitten om kirkens rolle rundt nasjonaljubileet. Finnset og har allerede skrevet et positivt svar som ble publisert i et leserinnlegg fredag.

Ordfører og biskop er åpenbart enige om at det må bygges gode og sterke allianser lokalt og regionalt for å være med og sikre at sentrale myndigheter tar det ansvaret som forventes av dem.

Så trer regjeringas representant, kulturminister Trine Skei Grande fram på podiet. Hun står for den offisielle åpningen av årets spel. Skei Grande har mye positivt å si om Stiklestad. Men, kulturministeren sier ikke med et ord noe om det forstående tusenårsjubileet. Hun svarer ikke opp ordfører Bjørn Iversens anmodning om sterk nasjonal deltakelse. Året 2030 er totalt fraværende i kulturministerens tale.

Ingen forglemmelse? Statsråden vet godt hvilke forventninger som stilles lokalt og regionalt i forhold til 2030. Skei Grande visste at noen satt i amfiet og ventet på et tydelig politisk signal. Hvilken rolle ønsker sentrale myndigheter å spille? Hvor legger de lista for nasjonaljubileet, som er ordet vi lokalt og regionalt bruker om det som skal komme framover? Hun tok et valg da hun ikke brukte talerstolen hun fikk tildelt på Stiklestad til å komme med løfter på regjeringas vegne.

Det var ingen forglemmelse. Hvordan skal vi da tolke Trine Skei Grandes taushet om 2030? Her er det opplagt en jobb å gjøre i forhold til å sikre et godt fundament sentralt for det som skal skje om 11 år. Når jeg hører Bjørn Iversens ord, forstår jeg også at han deler en bekymring for at dette ikke er på plass ennå. Det er derfor viktig at det nå blir bygd allianser lokalt og regionalt. Disse nivåene står nok samlet og vet hva de ønsker seg. Men det må utdeles arbeidsoppgaver slik at presset kommer nedenfra og opp fra ulike hold, fra kommunestyrer og fylkesting, fra statlig regionalt hold og fra kirkens side. Det må gjøres snarlig. Det er snart bare tida og vegen. Da må fundamentet være på plass.