Meninger

Er de mer opptatt av personjakt enn å se på hva kommuneoverlegen faktisk sier?

Tor Åm, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Roger M. Svendsen

Meninger

Kommuneoverlege Rognerud i Steinkjer kommune har blitt intervjuet 18.1.20 i både Innherred og Trønder-Avisa, hvor tema var sykehusdirektør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag sine tanker og ytringer om endrede opptaksområder for sykehusene og dermed innbyggerne i norddelen av Trøndelag. Endrede opptaksområder?Når det er snakk om endrede opptaksområder er det ikke Stjørdal til Sykehuset Namsos, eller Grong til Sykehuset Levanger. Det er selvfølgelig et spørsmål om hvilken vei «Nye Steinkjer» kommune sine innbyggere skal kjøre ved akutt og tidskritisk sykdom. Kommuneoverlege Rognerud gjør her sin plikt som faglig ansvarlig kommuneoverlege for helsetjenestene til Steinkjers befolkning, hun gir en uttalelse. Så må politikerne bestemme om de ønsker å høre på sine fagpersoner, eller omtale dem som skandaløse i offentligheten, slik ordfører (og styremedlem i Helse Nord-Trøndelag) Bjørn Arild Gram velger å gjøre i Trønder-Avisa 20.1.20.

Aktuelt om sykehusdiskusjonen. Hvorfor ville noen flytte Steinkjers innbyggere til Namsos? Hvorfor sa ordfører Gram i Steinkjer noe den ene dagen, og angret seg dagen derpå? Hva betyr det at folk på Innherred står opp for sitt sykehus?


Det bør ikke være farlig å bli lagt inn ved Sykehuset Namsos, med unntak av årsaken til selve innleggelsen (sykdom eller skade). Men det kan være farlig å bli transportert vekk fra et universitetssykehus hvis du er i behov for høyspesialisert behandling. Når det gjelder vikarbruk av leger ved Sykehuset Namsos, kan jo det etterspørres av journalistene.

Hva sa kommuneoverlege Rognerud til avisene siden Trønder-Avisa og Innherred kommer ut med to helt ulike reportasjer?I Innherred 18.1.20 står det:

«Tilbud og reiseavstand spiller inn. Fra Steinkjer sentrum er det betydelig lengre til Namsos enn til Levanger, og det blir på en måte feil retning for de øyeblikkelig hjelp-pasientene som virkelig trenger hjelp, og som kanskje også må sendes videre til St. Olavs. Det kan vi i verste fall tape liv på. For mange vil reisetiden i så fall dobles.» Er denne uttalelsen skandaløs ordfører Bjørn Arild Gram? Nei!

I Trønder-Avisa 18.1.20 står det i overskriften «Direkte farlig hvis pasienter i Steinkjer må til Namsos» og først langt inne i reportasjen:

«Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud i Steinkjer kommune sier at en endring i opptaksområdet er noe hun ikke ønsker i det hele tatt.

– For steinkjerbyggen vil dette være direkte farlig, sier Rognerud.»

«– Og; hvis det virkelig haster og du som pasient kommer deg til Namsos og det oppdages der at du må på et høyere nivå, for eksempel til St. Olavs, så er du allerede én time i feil retning. For steinkjerbyggen er dette direkte farlig, sier hun.» Er denne uttalelsen skandaløs ordfører Bjørn Arild Gram? Nei!

Interessant hvordan to ulike avismiljø kan se verden så forskjellig til tross for at samme person er intervjuet om samme emne, nemlig sykehusdirektør Tor Åm sine tanker og ytringer om mulig endrede opptaksområder i Helse Nord-Trøndelag. Kommuneoverlege Rognerud har helt rett, feil retning kan påvirke utfall hos syke pasienter. Pasienter med pågående hjerteinfarkt (STEMI) undersøkt ved Legevakten i Stjørdal kan kjøre direkte til St Olavs Hospital hvis lege bedømmer dette til det beste for pasienten. Det redder hjertefunksjon og liv.

Hvem andre enn direktør Tor Åm og såret stolthet i Namdalen er tjent på at diskusjonen nå endres fra direktør Tor Åm sine tanker og ytringer om endrede opptaksområder for Sykehuset Namsos til å handle om kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud?

Odd Eirik Elden

Overlege, Sykehuset Levanger