Dagens leder

Tenke det, ønske det, ville det, men...

Lokalpolitikerne må ikke få late som at de er satt under tvang når de vedtar skolenedleggelser.
Debatt

Mye tyder på at det i kveld blir stiftet en forening med et klart formål: Å etablere en montessoriskole i Helgådalen. Initiativet er et klart svar på kommunestyrets budsjettvedtak, der det ligger i kortene at Volden skole fra i høst går inn i historien som en kommunal skole. Rådmannen har regnet ut at Verdal sparer 2,8 millioner kroner i året på legge ned grendeskolen i Helgådalen. Ingen vet hva som blir det økonomiske resultatet om det i stedet blir etablert privatskole i grenda.

Kan bli dyrere. Staten gir privatskolen et tilskudd per elev, og gir kommunen et tilsvarende trekk i deres overføringer fra staten. Som utgangspunkt mister kommunen 84.500 kroner per elev i privatskole (tall for 2016). 33 elever i privatskole vil altså gi 2,8 millioner kroner i mindre overføringer fra staten til Verdal kommune. Da går vinninga opp i spinninga. Men svaret på regnestykket er ikke gitt. Systemet inneholder flere andre komponenter som trekker både i den ene og den andre retningen. I rådhuset er de nok i stand til å regne seg noenlunde eksakt fram til effekten for Verdal kommune om etablering av en privatskole kommer i kjølvannet av en nedleggelse.

Mer enn penger. For alles skyld, både de som rammes og de som skal fatte vedtaket, må vi håpe at det er andre verdier enn de rent økonomiske som rår grunnen. Det handler også om hva du påfører barna som blir rammet, blant annet med mye lengre skoledag på grunn av lengre skyss. Det handler også om hva det gjør med et fra før utsatt grendesamfunn å bli fratatt noe av det viktigste limet i bygda, skolen.

Har flere valg. De folkevalgte har en tendens til å skylde på alle andre enn seg selv når de må fatte upopulære vedtak. Det er ingen som tvinger dem til å legge ned Volden skole. Hvis de har vilje til det kan de frede skolen i Helgådalen, og gjøre endringer ved andre skoler. De blir ikke populære om de gjør det heller, men det er en mulighet de har.

Verdal kommune har 800 millioner kroner til rådighet i 2017. Innsparingen ved å legge ned Volden skole utgjør 0,35 prosent av dette. I beste fall. I verste fall, er det ingen innsparing i det hele tatt. Så det er klart at politikerne har et valg. De må ikke få late som at de er satt under tvang.