Innlegg

Forskjellene øker

SV vil ha med seg Ap på å heve barnetrygda.

SV-politiker Siv Furunes fra Inderøy, tidligere Steinkjer og Mære. 

Debatt

De økte forskjellene i Norge blir tydeligst i jula. Samtidig som handelsstanden melder om nye rekorder i desember, kommer rapporter fra Røde kors og UNICEF Norge om stadig flere fattige barn i landet. Røde Kors har større pågang på juletiltakene sine enn noen gang. UNICEF Norge har bestilt en beregning fra SSB om hvordan situasjonen ville ha vært hvis barnetrygda hadde blitt inntektsregulert de siste 20 åra. Den har nemlig stått uendret siden 1996. Hele 27% færre barn ville ha vært fattige med en slik oppjustering av barnetrygda.

Det er ikke ofte SV og KrF er enige i familiepolitikk, men når det gjelder barnetrygda er vi på lik linje. Mange hevder at det er unødvendig å betale barnetrygd til familier som har mer enn nok, det må da være bedre å kanalisere det til dem som trenger det mest?

Den store fordelen med den universelle ordningen, er at den er enkel å administrere. Barnetrygda er ikke behovsprøvd, det eneste kriteriet er at man har barn. Dette blir det færre byråkrater av, og man unngår fattigdomsfella der man tjener mindre på å få seg jobb eller en større stilling. Da får man heller gjøre noe med skatteleggingen av de som har mer enn nok.

I tillegg til å heve barnetrygda slik at den samsvarer med inntektsnivået i 2017, vil SV øke barnetrygda for aleneforsørgere og familier med flere barn. På den måten vil færre unger falle utenfor i sosiale sammenhenger pga økonomi.

Derfor er vårt nyttårsønske at Arbeiderpartiet blir med oss i kampen for å heve barnetrygda.

Siv Furunes

Landsstyrerepresentant i SV