I Trump-land?

Får Vidar Helgesen gjennomgå fordi han bekjenner seg til rettsstaten?
Debatt

Siste lørdagskronikk i Trønder-Avisa er skrevet av sjefredaktør John Arne Moen og er viet ulvekonflikten. Her får klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen gjennomgå.

Trønder-Avisa har klar politisk profil i forhold til hvem som er bra eller dårlige til å styre dette landet, og bekjenner seg til de «rød-grønne». Min oppfatning av redaktør Moen er også at han viser en klar ikke-liberal linje. For eksempel får de såkalte «elitene» gjennomgå, enten det er «kultur-eliten», Tesla-eiere, eller borgerskapet i Oslo. Det liberale partiet Venstre eier deler av avisa, men kan slett ikke beskyldes for å påvirke redaksjonen.

Vidar Helgesen er EU-venn og en dyktig liberal mann som bekjenner seg til rettsstaten. Slik vi alle burde gjøre forresten. Er det kanskje derfor han tas så hardt av Trønder-Avisa og andre, for eksempel NRK?

I Norge har vi et maktfordelingsprinsipp der makta er delt mellom den lovgivende, utøvende og dømmende. Den lovgivende makta Stortinget har med flertall fra Ap/ Sp/ SV i perioden 2005-2013 vedtatt både Bernkonvensjonen og Loven om biologisk mangfold. Det må selvsagt regjeringa og Vidar Helgesen rette seg etter. Vidar Helgesen må imidlertid redusere risikoen for at ressursterke ulvevenner vinner fram med søksmål mot staten, etter at vedtak om økt nedskyting av ulv eventuelt er fattet. Justisdepartementets lovavdeling sier det er stor juridisk risiko. Da må han rette seg etter det. At han beskyldes for å ha bestilt denne avgjørelsen fra lovavdelingen er trolig inspirert av Trumps valgkamp på høstparten. Grunnløse beskyldninger hagler, og fakta teller ikke. Det skremmende for oss «menige» som garantert til slutt må bære konsekvensene av denne ikke faktabaserte debatten og politikken, er at den tydeligvis vinner fram!

Stortinget har gjort en stor feil ved å vedta lover som ikke tar nok hensyn til lokale forhold, naboers begrunnete frykt for ulv, friluftsliv og jakt for eksempel. Det er imidlertid ikke første gang at grunnplanet glemmes fra makta sin side. Kritikken må da soleklart rettes mot de ansvarlige, altså de «rødgrønne» i stede for dagens klima - og miljøminister. Lover kan imidlertid endres. Det er i tilfelle Stortingets ansvar.

Undertegnede bor midt i et rovdyrområde, og driver utstrakt beite i utmark. Jeg sluttet med sau for flere år sida, der firbente rovdyr delvis var medvirkende årsak. Det positive er at overproduksjon av sauekjøtt ble redusert. Begredelighetene på lederplass i Trønder-Avisa om rovdyr er imidlertid et ordgyteri som jeg heldigvis ikke kjenner meg helt igjen i.

Kanskje kan det også finnes annet meningsfylt å bruke energi på, de tobente rovdyr f.eks......?

Nils Georg Leirset

Tromsdal Gård