Dagens leder

Noen må ha sovet i timen. Men, hvem?

Kommunene får det samme tilbudet, men må betale 50 prosent mer.

Legevakta skal inn i kombinasjonsbygget som Levanger kommune har bygd ved Sykehuset Levanger. Etter omleggingen blir ordninga 50 prosent dyrere for kommunene.  Foto: Tor J. Friberg

Debatt

Det blåste opp til uvær da kommunetoppene i går var samlet for å vedta årets budsjett for den interkommunale legevaktordninga. At noen fant grunn til å reagere er forståelig. Etter at legevakta for Levanger, Verdal, Frosta og Inderøy må flytte ut av Sykehuset Levanger og inn i det nye kommunale bygget ved sykehuset blir ordninga 50 prosent dyrere. Det som i fjor kosta 8,5 millioner kroner vil i år koste 14,75 millioner kroner. Og det blir tilsvarende dyrere for de fire kommunene som samarbeider om ordninga.

Les også: Opphetet diskusjon om legevakttilbudet. Verdal ba om mer tid. Ble beskyldt for å opptre uansvarlig av ordføreren i Levanger.

I og med at det ikke er tatt høyde i de vedtatte kommunebudsjettene for hele kostnadsveksten, oppleves dette som en smertelig økning. Det gjelder ikke minst i Verdal, der mange innbyggere nå omregner enhver kommunal krone i skolened-leggelser. Ikke så rart det, i og med at den økte kostnadene til legevakta på 1,3 millioner kroner til forveksling er lik første-årsbesparelsen på å legge ned skolen i Helgådalen. De sterke reaksjonene som kom til uttrykk fra verdalsutsendingene i gårsdagens legevaktmøte må forstås litt i lys av dette. Dette bidrar ikke til å øke ordførerens popularitet på hjemmebane.

Kom overraskende. Utenfra betraktet må det være lov å si at noen må ha sovet i timen i legevaktsaken. Om dette er de som reagerer sterkt på de voldsomme kostnadsøkningen, eller de som synes det er feil å reagere så sterkt på dette, kommer an på øynene som ser. Ingen vil frivillig innrømme det.

Det har lenge vært kjent at samarbeidet med sykehuset om legevaktordninga måtte opphøre. Alternativene har vært vurdert og diskutert. Det ble til slutt bestemt, selv om det satt langt inne for Verdal å akseptere et leieforhold i det kommunale bygget ved sykehuset Levanger. Man har åpenbart ikke hatt oversikt over kostnadene med en ny legevakt. Det siste reviderte budsjettet, det som det nå står strid om, ble klart i tolvte time, like før jul i fjor.

Bedre kvalitet? Det må være lov til å stille spørsmål ved det politiske håndverket som er utøvd i denne saken. Innbyggerne har hatt en legevakttjeneste som har vært veldig god. Nå blir den erstattet med en tjeneste som ikke framstår som noe bedre. Kommunene får det samme tilbudet, men må betale 50 prosent mer. Da er det ikke så rart at det er noen som reagerer på bruken av fellesskapets penger.

(Lederkommentar i Innherred 10. januar 2017)