Innlegg

Er det bedre å være ulv enn menneske den dagen man blir gammel?

Hva om det var meg som var den gamle gårdbrukeren på snart 100 år som lå på golvet hardt skadd?

Slått av konstrastene. Det settes inn enorme ressurser for å merke noen ulver som Stortinget tidligere hadde bestemt skulle avlives, mens sykehjemsplasser står tomme i Verdal. Foto: Innherred/ NTB scanpix  Foto: Roger Rein

Debatt
Da jeg på lørdag leste Terje Stensholm sitt innlegg i Innherred var min første tanke, dette kan ikke være sant. Kan vi virkelig behandle våre gamle på denne måten? De menneskene som bygget grunnmuren til dette landet kan vi vel ikke behandles sånn? Dessverre har jeg etter noen sonderinger fått vite at dette ikke var overdrevet. Forferdelig og skremmende. Lørdagen ble ikke den samme etter dette. Tenkte først på den gamle mannen som artikkelen handlet om. Tenk hvor utrygg han må ha vært.

Min stolthet over å være verdaling fikk en alvorlig knekk. Hvor er det blitt av samvittigheten til dem som styrer denne kommunen? Min hensikt med denne artikkelen er ikke å finne syndebukker, men oppfordrer et samlet politisk miljø, ledere og ansatte som jobber med eldre folk i Verdal om å sette seg ned og tenke på en ting. Still dere det samme spørsmålet som jeg gjorde på lørdag. HVA OM DET VAR MEG som var den gamle gårdbrukeren på snart 100 år som lå på golvet hardt skadd?

Da jeg senere på kvelden så på TV en reportasje om ulvemerking fra helikopter fikk jeg en trist og motbydelig følelse. Har virkelig ulven bedre rettigheter enn gamle mennesker? Det settes inn enorme ressurser for å merke noen ulver som stortinget tidligere hadde bestemt skulle avlives. Ser vår miljøminister stå i kryssild og forsvare ulveflokken med alle midler. Ære være han for det, men hvor er «ministeren for de eldre» her i Verdal. Skulle ikke vår «eldreminister» stått fram og forsvart de eldre på samme måten som miljøministeren står fram og forsvarer sine ulver? Dette er den svakeste gruppen av alle. De som ikke lenger har krefter til å stå opp for sin sak. Kreftene har de tidligere brukt for å legge grunnlaget for den private økonomiske medgangen du og jeg har hatt de siste 40 årene. Det er disse eldre menneskene som har bygget dette landet. Det er deres fortjeneste at du nå har byttet ut hesten med en splitter ny Mercedes.

Min konklusjon at det er bedre å være ulv enn menneske når enn blir gammel.

Jeg har forstått at økonomien i Verdal kommune er svært dårlig. Uansett kan jeg ikke akseptere at mine skattepenger blir brukt til en drøss av ikke lovpålagte oppgaver når to snart hundre år gamle mennesker står i kø og ikke får en sykehjemsplass. For å være frekk kan jeg spørre. Hva om den millionen som ble brukt til lys på gangstien ved elvepromenaden heller hadde blitt brukt til å gi disse to eldre menneskene den tryggheten de fortjener etter et så langt liv? Hva er viktigst av disse to tingene? Jeg vet at jeg nå får slengt etter meg- dette er to forskjellige budsjett! Jeg aksepterer ikke dette heller. Menneskeverdet er mye viktigere enn taktiske disposisjoner på diverse budsjett.

Når jeg leser Øystein Walberg sin gjenfortelling av Grimms eventyr om bestefaren og sønnesønnen blir jeg enda mer sikker i min sak. Dette landet har havnet i et uføre der menneskeverdet er blitt byttet ut med grådigheten. Politikerne har fjernet seg fra folket. Bygget det ene monumentet etter det andre. Før var de til for menneskene som hadde valgt dem. Nå er de til for å forsvare sine posisjoner, og alle sine signalbygg. Da blir de eldre som kanskje ikke skal stemme flere ganger et lett bytte.

Det er lov å snu og gjøre narr av mine kritiske blikk på eldreomsorgen her i Verdal. Det kan dere gjøre ved å gjenåpne de 24 rommene som helt feilaktig ble lagt ned på Ørmelen Bo og Helsetun. Gjør som foreldrene i Grimms eventyr. Innrøm at dere tok feil og behandle de eldre med respekt.

Odd Helge Roksvåg