Innlegg

Nasjonal transportplan henger ikke på greip

Debatt

Nå er Nasjonaltransportplan (NTP) lagt fram, og den avslører regjeringas totalt usammenhengende politikk. NTP kan beskrives som en gigantisk prioritert ønskeliste over samferdselsprosjekter som regjeringen ønsker å gjennomføre i løpet av de neste 12 årene. Når planen legges fram må vi huske en ting: Regjeringa vår har forpliktet Norge til å kutte en hel del utslipp fra transport og veitrafikk fram til 2030. Derfor bør NTP også si noe om hvordan disse utslippene skal kuttes. Og det gjør den. I planen skriver regjeringa at de antar at vi kan kutte over halvparten av utslippene fra transporten innen 2030, ved bruk av ny teknologi. Vi i Grønn Ungdom regner med det er el-bil og batteriteknologi det først og fremst er snakk om. Vi syns målsetningen er vel og bra, men det er to ting vi ikke helt forstår.

For det første er det veldig rart at regjeringa regner med at elektrifisering av bilparken kan kutte så mye utslipp, samtidig som de ikke legger opp til utbygging av ladenett over hele landet. Det er vel og bra hvis flere av bilene våre er elektriske om ti år, men det hjelper ikke hvis batteriene ikke kan lades over hele landet. Derfor savner vi en skikkelig satsning på ladenett i Nasjonal transportplan.

For det andre lurer vi på om regjeringa vår lever i to verdener. Når de snakker om investeringer i norsk oljeproduksjon lever de i en verden hvor de ser for seg at etterspørselen etter olja skal være stabil de neste fem tiårene. Imidlertid synes det at de lever i en annen verden når de snakker om en transportsektor der en antar at teknologiutvikling kan halvere behovet for fossilt drivstoff innen et lite tiår. Hvordan i all verden henger dette på greip? Det er umulig å nå den ene målsetningen uten at den andre glipper. Det er mildt sagt bekymringsverdig at regjeringas klimapolitikk og investeringspolitikk på norsk sokkel ikke henger på greip!

Anne Sigrid Stokke

for Grønn Ungdom Nord-Trøndelag