Dagens leder

Påviser alvorlige brudd i omsorgen

Her er det mer enn nok å rydde opp i, og folk forventer at det tas tak med en gang.
Debatt

Anmerkninger i boka er ikke noe å trakte etter. Fylkesmannen har brukt rødblyanten flittig når de nå har sendt «melding hjem» til Verdal kommune. Tilsynet av omsorgssektoren, som ble gjennomført i vinter, har avdekket ett konkret lovbrudd, samt en lang rekke mer og mindre alvorlige forhold. Konkret handler tilsynet om «tildeling av langtidsopphold i sykehjem». Det dreier seg om eldre som har søkt sykeheimsplass i Verdal, om de har krav på det og om eventuelle avslag kan begrunnes og forsvares.

Her kan du lese mer om tilsynsrapporten der Fylkesmannen slår fast at Verdal bryter loven på ett punkt innen helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannens tilsyn kom i stand etter flere klagesaker, bekymringsmeldinger og medieoppslag om forholdene innenfor kommunens eldreomsorg. Dette er forhold som skal være godt kjent for lokalavisas lesere, da dette har vært en sak som har preget debatten i lokalsamfunnet i flere måneder.

Ingen røyk uten ild. Reaksjonene fra folk og historiene vi har lest var ingen røyk uten ild. Fylkesmannens folk har funnet mye å sette fingeren på. På ett punkt påvises det lovbrudd, fordi brukerne ikke har fått det de har krav på etter loven. I rapporten formuleres lovbruddet på denne måten: Verdal kommune sikrer ikke gjennom sin styring og ledelse at fare for svikt i tildeling av langtidsopphold i sykehjem forhindres.

Hva betyr dette egentlig?


Innlegg

Les hverdagshistorien til 87-åringen i Verdal:

«Dette er en hilsen fra en omsorgsbolig»

Har kommunen gitt avslag på sykeheimsplass på uriktig grunnlag? Er brukere sviktet av kommunen da de ikke har fått tilbudet de har krav på? Fylkesmannen slår ikke fast at det har skjedd, men sier at det er en fare for det. Årsaken er at kommunen ikke har rutiner (styring og ledelse) som forhindrer at avslag kan være gitt til eldre som etter loven har krav på hjelp.

Fikk du med deg rappen som Solfrid (81) har laget om om eldreomsorgen: Æ bli forbanna når æ høre derre!

Må ryddes opp. Det skal åpenbart ikke være lett å være bruker eller pårørende og være i stand til å kjenne sine rettigheter. All ære derfor til de i lokalsamfunnet som har stått på, som engasjerer seg og som forsøker å gjøre dette forståelig for folk flest. Verdal kommune har fått en «melding heim» som bør svi litt. Det handler om påstått lovbrudd, men noen vil også påstå at det er like viktig å ta tak i «ukulturen», usikkerheten og frustrasjonen som rår blant ansatte med opplevelse av «munnkurv» og mye «hysj, hysj», som det heter i fylkesmannens rapport. Her er det mer enn nok å rydde opp i, og folk forventer at det tas tak med en gang.

(Lederkommentar i Innherred 20. april 2017)