Innlegg

Samfunnet skal bygges nedenifra!

Vi sier ikke nei på grunn av at vi er i mot endringer.
Debatt

Senterpartiet sitt grunnprinsipp er at samfunnet skal bygges nedenifra. Senterpartiet har troa på det lokale og lokalsamfunnet. Vi har troa på at folket vet best selv. Vi har tillit til at lærere, sykepleiere og politiet, har nødvendig erfaring og kunnskap til å forvalte sin tid og ressurser på en måte som ivaretar folket i lokalsamfunnet på en god måte. Derfor sier vi nei til at folk skal bruke sin arbeidstid på utfylling av skjema og rapportering. Vi ønsker at læreren skal lære bort, sykepleieren skal hjelpe de syke og at politiet får være ute i samfunnet og skape trygghet for folket.

Det er de norske kommunene og lokaldemokratiet som styrer mesteparten av velferdstjenestene, slik som oppvekst, omsorg og kultur. Gjennom levende og selvstendige lokalsamfunn får man det beste ut av disse tjenestene som er til for innbyggerne i kommunene. Det e derfor viktig at lokalpolitikere kjenner sin kommune, sine bygder og sitt folk. Det er derfor vi har lokalpolitikere.

Grunnen til at Senterpartiet er i mot kommune og regionreformen er at den svekker lokalsamfunnet og demokratiet. Kompetanse og kapasitet endres ikke dramatisk i et lokalsamfun på grunn av at kommunegrensene flyttes. Det som påvirker dette er forutsigbarhet og kommuneøkonomi.

Vi sier ikke nei på grunn av at vi er i mot endringer, men vi er i mot endringer som svekker demokrati, samfunn og folket. Vi sier nei til at det skal sitte folk i Oslo og bestemme hvordan kartet skal se ut. Det er bare lokalsamfunnet selv som skal og kan bestemme dette.

Lokkemidlet fra regjeringen er nye oppgaver til de regionene som slåes sammen, det kommunene fikk er at nå kan ordføreren vie folk, det som før var fylkets oppgave, det Sanner gjør er og flytte litt rundt på oppgavene slik at motstanderene blir stille. Verken kommune eller fylke får nye oppgaver de ikke kan håndtere med dagens struktur.

Senterpartiet sier ja til folkestyre og frivillighet, og nei til elitestyre og tvang. Det at fylker og kommuner skal slåes sammen med tvang er ikke aktuelt hvis Senterpartiet kommer til makten etter valget 2017, og jeg kan garantere at hvis vi kommer til makten skal de kommunene som har blitt slått sammen mot sin vilje få tilbudet om og reversere vedtaket.

Vi vet, etter fire år med den blå-blå regjeringen, at sentraliseringen av Norge vil fortsette om de blå blåe får et fortsatt fritt spillerom.

Vi har de siste 4 årene bare fått en smakebit! Lokaldemokratiet vil forsvinne med de blåe og det er skremmende.

Valget i 2017 blir derfor viktigere enn noen gang!

Vi trenger et parti i regjeringen som tar hensyn til folket, bygdene og kommunene i hele Norge. Et parti som stopper sentraliseringen av Norge.

Senterpartiet er mer enn klar, til å gjøre denne jobben og ta hele Norge i bruk.

Peder Ingvaldsen

Politisk nestleder Nord-Trøndelag Senterungdom. 1. vara til sentralstyret i Senterungdommen