Innlegg

Takk til Øystein Lynum

Nå ber «Gammel tinnbygg» om at Øystein Lynum ser på rotet ved brannstasjonen.
Debatt

Takk til deg Øystein Lynym for at du tar deg av oss pensjonister, nu blir det på stell!

Æres den som æres bør.

Du likte ikke rot rundt døra, det gjør ikke jeg heller. Men du har nok ikke gått bak brannstasjonen og sett alt rotet som er der? Noe sånt har nok ikke du sett før.

Pensjonist-høvdingen

Øystein Lynum vil ikke ha rot rundt nova eller i eldreomsorgen.


Hvem som eier området vet ikke jeg, men samme det, det kan da ikke være lov å ha det på dette viset? Dette er en stor skam for bygda. Gamle rustne kasser, plast i alle fasonger, gamle bord og stoler, papir og mye anna rot. Ta deg en tur og se på dette. Jeg tror det er bare du som kan gjøre noe med det.

Jeg husker det var ryddig og fint alle steder da du var med i kommunestyret og hadde som oppgave å holde det ryddig og pent. Det satte vi pris på.

Ta gjerne ordføreren med på det, han er tinnbygg vet jeg, men har nok ikke sykkelstien sin forbi dette stedet, eller kanskje folder han «øya»?

Ta deg en tur før graset kommer og dekker over svineriet i år som alle åra før.

Jeg har en drøm, et forslag. Hugg ned olderskogen, rydd vekk alt rotet. Older er bra ved, det finnes kanskje noen som fyrer med ved enda. Vedklyving er vel en jobb som pensjonister gjør enda, og selg den til jul. Lag en grønn lund med noen busker, bord og noen benker.

Jeg går trimtur noen ganger og er like forarget hver gang jeg går forbi dette stedet. Det er vel mye som kjem fram når snøen forsvinn, så sant, så sant. Så kan Tinna ha noe å være stolt over, like så vel som alle hagene omkring.

PS: Still som kandidat på ordførervervet, du får mange stemmer. DS.

Gammel tinnbygg