Innlegg

«På tide å investere i folks helse!»

Helsepartiet er ikke bare klare. Vi er i full gang.
Debatt

Dagens leder

Er vi klare for et nytt oransje helseparti?

De må være svært tålmodige for å lykkes med dette.

Er vi klare for et nytt oransje helseparti spør redaktør Roger Rein i sin leder 11.mai 2017. Vi i Helsepartiet er ikke bare klare. Vi er i full gang. Det er en kjent hersketeknikk å så tvil om nykommere på den politiske arenaen, men vi som har startet Helsepartiet er ikke bare tålmodige, vi er personlig dypt engasjerte for å fjerne et økonomibasert menneskesyn fra offentlig forvaltning som i liten grad har vært fokus i noen valgkamp.

Klar for en oransje helserevolusjon

Nystiftede Helsepartiet vil kuppe stortingsvalget og få Lise Askvik på Stortinget - med hjelp fra Levanger og Inderøy.

Er vi modne for Helsepartiet? Det vil tiden og velgerne vise! Vår politikk ønsker å sette fokus på menneskeverd for den enkelte. Vi har valgt helsevesenet og helsepolitikken som fanesak fordi vi oppfatter retten til en god helse som det mest grunnleggende for oss alle, og fordi den rettigheten i dag faktisk ikke gjelder for alle. Dette i motsetning til hva de styrende partier har tutet oss ørene fulle med de siste 16 årene.

Mye er bra i norsk helsevesen, men vi ligger på bunnen i Europa med tanke på helsekøer, antall sykehussenger pr innbygger, antallet uførepensjonerte og tilgang på spesialisthelsetjenester. Både AP, SV, SP, Høyre og Fremskrittspartiet har hatt regjeringsmakt i de siste 16 årene uten å evne å gjøre det de har lovet for eldre, psykisk syke og rusmisbrukere og flere andre svake grupper. Det er ingen grunn til å tro på dem når de sier de vil prioritere disse sakene og helse nå. Mange velgere har skjønt dette.

Behovet for helsetjenester er ikke et bunnløst sluk slik det hevdes. Både i Skottland og i Nederland har man ved å satse på helsevesen klart å fjerne køer uten at forbruket av helsetjenester i ettertid har økt. Med en økende butikktankegang i helsesystemet, i Norge mest tydeliggjort gjennom helseforetakene har vi fått et overbyråkratisert og kostbart helsevesen der økonomien og ikke mennesket (pasienten) står i fokus.

Man kan lett spare seg til fant, og det koster å ha folk stående i helsekøer fordi tilbudene faktisk er for dårlige. Dette vil helsepartiet endre på blant annet ved å øke BNP delen som går til helse fra 9 prosent i dag til 12 prosent (USA bruker til sammenligning 17 prosent av BNP på helse).

Vi ønsker å fjerne helseforetakene i sin nåværende form og vil ha et helhetlig ledet helsevesen der helseregioner har ansvaret for både primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Helsepartiet ønsker å fjerne butikk-tankegangen ikke bare fra helsevesen, men fra politi, rettsvesen og skoler og universiteter.

Det at vi fokuserer på helse betyr ikke at vi ikke har politikk på andre områder slik det lett kan framstilles. Vi er ikke røde og vi er ikke blå. Vi er et nytt parti som ikke passer inn på den vanlige politiske aksen. Helsepartiet ble stiftet februar 2017 og medlemsmassen øker jevnt.

På landsmøtet 20. og 21. mai vil vi vedta Helsepartiets stortingsvalgprogram. Les mer om Helsepartiet på www.helsepartiet.no.

Theis Huldt-Nystrøm

1. kandidat på Helsepartiets liste i Nord-Trøndelag