Nei til bompenger!

Men i regjering med Høyre og to samarbeidsparti som elsker bompenger blir det vanskelig, skriver Harald Berg i Levanger FrP.
Debatt

Da Norge presenterte seg som en oljenasjon først på 70 – tallet, sa daværende statsminister Trygve Bratteli noen bevingede ord, nemlig at «oljen tilhører folket».

FrP har, som eneste parti, nei til bompenger som en av sine viktigste kampsaker, men når man sitter i regjering med Høyre og to samarbeidsparti som elsker bompenger, da blir det vanskelig.

Oljefondet eller pensjonsfondet er medio mai 2017 på 8 tusen milliarder (8 000 000 000 000) kroner, drøyt 7 ordinære statsbudsjett, og i fondets forvaltningsmandat står det at «Fondet skulle derfor investeres langsiktig, men slik at det var mulig å ta i bruk ved nødvendighet».

Hvorfor bruker man ikke midler fra fondet for å bygge veier, når det står så dårlig til med de ordinære budsjettene, å bygge nye veier er vel en nødvendighet?

Men så sier man at fondet skal «spares» til kommende generasjoner, og hvem er det og når skal man bruke de store pengene? En generasjon er ca. 30 år, og nå er vi på overtid for den første generasjonen, så når skal man ta i bruk oljefondets midler?

Før den første bomringen ble åpnet i 1991 i Trondheim, fremmet undertegnede et forslag til bystyret om å legge på bensinprisen i stedefor å etablere en bomring, men ble nedstemt, man ville rett og slett ha bompenger. Nå er det klart at ved etableringen av en ny firefelts E 6 fra Stjørdal til Steinkjer så blir det bompenger, dyre bompenger, og la oss da tenke nytt.

Bruk 4 prosent av oljefondet, det blir 360 milliarder av et nåværende oljefond på 8 tusen milliarder kroner til å bygge nye veier når de ordinære budsjettene ikke strekker til uten bompenger, slik at verdens mest avgiftsbelastede bilist slipper en ekstra belastning - «verdens rikeste land» har råd til det. Levanger FrP er klar i sin tale – nei til bompenger.

Harald Berg

Levanger FrP