Innlegg

Logistikk uten logikk

Er det politikerne som har overstyrt dette rotet i vanviddet her kanskje?
Debatt

Verdalskalk har nå gjort det en måtte regne med etter at kommunedelplan Tromsdalen ble vedtatt med 26 mot 8 stemmer i Verdal kommunestyre i juni 2013. De har lagt fram forslag til reguleringsplan for 2300 dekar dagbrudd med gården vår omtrent midt i. Gitt de andre aktørene Norcem/Heidelberg, Storebrand og Verdal kommune sine ønsker, har vi forståelse for at de måtte fremme regulering over det hele. Vi takker enda en gang Verdalskalk for at de ville hjelpe oss ut av den forferdelige klemma vi og våre etterkommere ble satt i av kommunen ved starten av saken, og ble forsøkt satt i av Fylkesmannens landbruksavdeling under saksbehandlinga.

Slik det klart angis av vedtaket i 2013 skal det spesifiseres i reguleringsplan som nå er framlagt når detaljregulering for transportbånd skal igangsettes. Det står intet om bygging av transportbånd, eller andre alternative transportløsninger.

Ordfører er beredt til å sette hardt mot hardt og kreve større framdrift for transport-/logistikkløsning Tromsdalen- Verdal havn, sier han. Og blir hyllet for det. Marit Voll Skrove fra Sp forsterker dette ytterligere. Spørsmålet er om de klarer omgjøre de store ordene til realiteter. Burde de ikke i tilfelle ha stilt sterkere krav ved behandling av kommunedelplan?

Det var kommunen som var ansvarlig for kommunedelplan Tromsdalen, uansett om Verdalskalk bekostet konsekvensutredingene. Flere enn undertegnet etterspurte hvorfor transportspørsmålet ikke var omfattet av utredningene. Vurdering/ valg av transportløsninger, traseer osv burde jo helt opplagt vært avklart i god tid før kommunedelplan Tromsdalen. Da hadde en unngått en mulig konflikt som kommunen og innbyggerne nå kan komme til å tape. Da ville det også blitt logisk å dimensjonere plan for antatt situasjon etter at bygging av ny transportløsning var ferdig (10 millioner tonn/år), slik vedtatt plan faktisk gjør. Dersom valgt transportløsning hadde blitt tunell med transportbånd ville imidlertid løsningen blitt et argument for å gå dypere med bruddet, og ikke utvide det i bredden slik vedtatt plan gjør.

På Havfrua/Fætten-området har en motsatt situasjon. Her er trase for kulvert med transportbånd innlagt i nylig vedtatt kommunedelplan for sentrum. Dette til tross for at ingen vet sikkert enda om framtidig transportløsning blir tunell/ transportbånd med kulvert i nedre del. Og enda mindre når det eventuelt kommer selvsagt. Er plana her kun for å plage innbyggerne på Fætten kanskje?

Ja, hva skal en si? Hadde det vært greiest kanskje å restarte hele kalkplangreia på nytt? Dette for å kjøre i rett rekkefølge denne gang: 1. Utbygging av havna. 2. Transportløsning Tromsdalen - Verdal havn. 3. Nye planer i Tromsdalen.

Planlegging som dette styres vanligvis av folk med tilhørende utdannelse og noe logikk i hodet. Er det andre som har overstyrt dette rotet i vanviddet her kanskje, er det politikerne?

Nils Georg Leirset

Tromsdal Gård