Har virkelig blitt en arena for alle

...og barna er de flittigste kundene!
Debatt

Skole og bibliotek er noen av de viktigste grunnsteinene i vår kultur. Grunnskolen er for alle liksom folkebibliotekene. Alle kommuner er pålagt å ha folkebibliotek, viktig institusjon vars overordnete rolle er å» bidra til demokrati og ytringsfrihet ved å sikre tilgang til informasjon og gi arenaer for en opplyst og offentlig samtale» (Store Norske Leksikon)

Biblioteket her i Levanger har virkelig blitt en arena for alle. Ved besøk så møter du et tverrsnitt av innbyggere i kommunen som benytter seg av de forskjellige tilbudene. Det er de som leter i bokhyllene, det kan være en større gjeng, flest pensjonister, i et av møterommene som får presentert nye bøker av en av bibliotekarene, eller man kan høre at det leses høyt for barnehagebarn på visitt, du ser noen, bl.a. innvandrere ved pc maskinene og andre ser på maleriutstillingen som ofte fornyes. Barn er blant de flittigste kundene på biblioteket. Det er altså ikke sant at de bare henger over sine mobiler! Barneskolene har faste opplegg med biblioteket som har egen skole ansvarlig som tar imot skoleklasser og som har kontakt med skolebibliotekene. Avisrommet er også vel besøkt, det er ikke alle som leser nyhetene på nettet! Forfattere inviteres til kvelder for å presentere sine bøker, andre for å åpne diskusjon kring samfunnsspørsmål bl.a.

Biblioteket er jo blitt et riktig litteraturhus!

Kommunen har gjort meget prisverdig innenfor det «utvidete» kulturbegrepet, Stadionparken, kunstgressbaner, Trønderhallen m.m. vi er glade for det, men nå må det gjøres noe med det som står igjen i det «utvidete» kulturbegrepet, kulturhus, kino og bibliotek, mitt anliggende er altså folkebiblioteket.

Biblioteket er et gratis kulturtilbud til alle og som ikke stiller krav til spesielle talenter eller spesielle ferdigheter utover interesse for det skrevne ord bl.a. Jeg mener at det er det mest demokratiske og viktige kulturtilbud vi har i vår kommune og i landet.

Biblioteket er jo blitt et riktig litteraturhus, skriver Kerstin Bull. Her fra et temamøte om skogfinnene tidligere i år. 

Derfor var det trist at kommunestyret ikke fulgte rådmannens prioritering, nemlig at bibliotek og kinoen skulle komme på topp og kulturhus nr. to.

All ære til de som jobbet i mange år for kulturhus, nå ønsket på havna i Levanger. Det har hatt mange ivrige talspersoner. Jeg har ikke sett at det er så mange som snakker bibliotekets sak. Trønderavisa fortalte dog for en tid siden om Verdal bibliotek som bl.a. har et så flott tilbud som bokbuss som øker leselysten hos barn i Verdal men som sikkert mange voksne i utkanten av kommunen også har glede av.

Det tidligere gullistfabrikkbygget senere postbygget nå Levanger bibliotek ligger mitt i sentrum nær buss og tog og offentlige kontor, kafeer og restauranter, helt ideell plassering, men bygget trenger virkelig opprusting og utvidelse. Det fortjener det, ikke meget er blitt gjort på et par ti år.

Jeg gjentar at biblioteket er et tilbud som utgjør basis liksom skolene i vår kultur.

Levanger som skoleby nå også universitetsby, med sin fredede trehusbebyggelse, sin fine. Sjøpark, utsikt til sundet, som forhåpentligvis ikke blir gjenbygget og andre herligheter ikke å forglemme, bør se seg tjent med et helt top bibliotek, lyst , innbydende med nødvendig plass til alle aktiviteter, et bibliotek som er en kulturby verdig! Det fortjener både de dyktige bibliotikarene og vi som innbyggere i Levanger!

Kerstin Bull