Verdivalget I

– Høstens valg er et verdivalg. Vil jeg ikke ha formueskatt? Da kan det bli dårligere mat på bo- helsetunet, konkluderer Sven-Øyvind Bern.

Sven-Øyvind Bern. 

Debatt

Høstens valg er et verdivalg. Ikke om «norske» verdier: det er våre egne verdier som er på valg. Det er våre verdier som til sammen blir norske verdier. De politiske partiene har forskjellige verdier: sosialdemokratiske verdier, sosialistiske verdier, kapitalistiske verdier, marxistiske verdier, liberale verdier. Det er ingen av disse verdiene som alene er norske verdier. Det er den salige blandingen av alle disse verdiene som sammen blir Norske Verdier.

Så må jeg stille meg selv spørsmålet: hva vil jeg? Jeg vil gjøre livet enklere for syke. Jeg vil hjelpe alle familier med store problemer. Jeg vil hjelpe barn og unge til en trygg oppvekst, en god skole i nærmiljøet og en flott fritid. Jeg vil gi eldre en god hverdag. Jeg vil gi meg selv og andre alle en trygg og god arbeidsplass. Jeg vil øke minstepensjonen og barnetrygden. (og mye, mye mer!)

Men dette er jo Statens og Kommunens oppgaver, ikke sant? Alt vi ønsker at Staten og Kommunen skal gjøre for oss, er kostnadskrevende - altså må Staten og Kommunen ha inntekter nok. Vil jeg ha skattelette på lønna mi? Da kan jeg risikere at det legges ned en grendeskole. Vil jeg ikke ha formueskatt? Da kan det bli dårligere mat på bo- helsetunet.

Vi velger de som bestemmer hvem som skal betale skatt, hvor mye skatt det skal betales og hva skattepengene våre skal brukes til.

Og det valget, det gjør vi nå.

Godt valg.

Sven-Øyvind Bern

Leder, Verdal SV