Innlegg

«Kvelden før får vi pårørende beskjed om at det ikke går likevel»

Skribenten synes rehab-avdelingen ved Sykehuset Levanger gjør en fantastisk jobb, men stiller spørsmål ved Levanger kommune.
Debatt

Lovnader og løgn

En syk person, ung og ufør, har i lengre tid hatt behov for bistand i hverdagen. Etter at helsetilstanden ble drastisk verre, ble den syke innlagt på rehabilitering ved Levanger sykehus. Der gjør de en fantastisk jobb med kartlegging av behov og hvordan tilrettelegge i hverdagen. Det bestemmes at det beste for den syke, er å komme hjem i kjent miljø og eget hus som er tilrettelagt for funksjonshemming, og at Levanger kommune skal tilrettelegge for nok hjelp i heimen slik at den syke kan fungere på en grei måte.

I løpet av en måned har det vært to møter med to forskjellige saksbehandlere fra kommunen, bare ikke den rette saksbehandleren. Dette på grunn av ferieavvikling og sykdom. Det var meningen at den syke skulle flytte hjem på en onsdag (ei uke på overtid) med nok hjelp.

Tirsdag ettermiddag etter endt arbeidstid, altså kvelden før, får vi pårørende beskjed om at det går ikke likevel, fordi rett saksbehandler har ennå ikke hatt tid til å behandle saken. Teamet som skal ta seg av den syke er enten ikke på plass, eller har ikke blitt ferdig saksbehandlet i kommunen. Dette til tross for flere møter i løpet av en hel måned, og til tross for at kommunen har fått mange henvendelser og purringer fra rehab-avdelingen.

Hvem er det som ikke evner å gjøre jobben sin innen rett tid? Fins det ikke kommunikasjon innad i kommunen? Fins ikke evnen til samarbeid eller videreformidling om en svært syk persons behov? Hva er den sykes rettigheter i denne situasjonen?

En syk person som er helt avhengig av andre for å utføre enkle handlinger i hverdagen. En syk person som ikke helt skjønner hva som skjer med seg selv, og som er frustrert over situasjonen. Hva betyr det for den syke som bare vil hjem, og som er blitt lovet det gjennom flere uker, når noen lover og lover, men ikke holder det? Da må vi pårørende ta ansvar.

Igjen. Som sagt, på rehab-avdelingen ved Levanger sykehus gjør de en fantastisk jobb. Men Levanger kommune?? Hvor mye er et sykt menneske, som trenger hjelp, verdt i Levanger kommune?

Utslitte pårørende