Garasjebygging på grøntområdene ved kirkegården i Levanger

Kommunen må ta større ansvar for byens grønne områder, synes Asbjørn D.K. Eklo.

Garasjene skal bygges på det grønne arealet på denne tomta nord i Levanger sentrum. Det er parkering ved siden av i dag. Foto: Trond Hattrem  Foto: Trond Hattrem

Debatt

Natur og grønne omgivelser har stor betydning for menneskenes helse og trivsel.

Kommunen har nå bestemt at når den stygge garasjerekken i Elvegata skal rives, skal det bygges nye garasjer i området der Elvegata og Jernbanegata munner ut mot elva.

Nedbygging av åpne byområder som kan bli parkanlegg til glede for både barn og voksne er lite fremtidsrettet.

Hvis man går stien fra Elvegata og mot Slaktehuset kan busker og kratt ryddes vekk slik at elva blir synlig.

Mellom den nåværende parkeringsplassen og elva kan det da bli et fint parkanlegg, og lekesteder for barn.

Møtet med natur i nærområdene gjør at vi stresser ned og henter oss inn. Derfor er det viktig at slike åpne områder ikke gjenbygges i et byområde.

Sol, utsikt, dagslys og tilgang til grøntområder og parker må vektlegges av politiske myndigheter, - ikke gjenbygges.

Asbjørn D.K. Eklo 

Nå er det i et fåtall av de stygge garasjene i Elvegata hvor det står en bil. De fleste er lagerplass for eierne av ting og tang som de ønsker å beholde.

Garasjene i Elvegata står på kommunens grunn, og det finnes ingen festekontrakter for eierne. I de første årene betalte eierne kr 30,- pr. år i bygselavgift. For en god del år siden ble denne avgiften tatt bort da det kostet mer å innkassere beløpet, en de inntekter kommunen fikk inn i avgift.

Hvis det er en slags snillisme av kommunen, at de skal få nye garasjer istedenfor de gamle som blir revet, blir spørsmålet?

Hvorfor skal de bygges på et grønt friområde.? Et annet spørsmål er: Har kommunen noen plikt til å erstatte disse garasjene med nye?

Det er lett å tenke seg at det kan ligge noe bak? Flere av garasjene er solgt til en advokat. Er kommunen redd for en erstatning ved å rive disse garasjene som står på kommunens grunn?

Hvorfor bygge nye garasjer? Kommunen er vel ikke pliktig til dette?

Når jeg ser på kommunens hjemmesider, og tegninger av det berørte område er vel ikke Agraff Arkitektur noe særlig lokalkjent da de kaller både Holbergs gate og Elvegata for Jernbanegata. At beboerne i Jeriko og Marenkvartalet har husnummer til Jernbanegata betyr vel ikke at gatene av den grunn mister sine navn.

Hvis kommunen synes det er nødvendig at garasjeeierne i Elvegata skal få leie nye garasjer, hvorfor må de da bygges på grønt arealer, som går ut over barn og voksnes muligheter for fysisk aktivitet og trivsel.

Forhandle heller med Jernbaneverket om å bygge nye garasjer ved Lokomotivstallen hvor området er helt nedgrodd av busker og kratt.

En gang i tiden må dette område som disponeres av Jernbaneverket tilføres byen med gangbru til Nedre Torv.

Et historisk tilbakeblikk uten sammenheng med garasjesaken ovenfor.

Kanskje bør kommunen begynne å lete i gamle papirer. På vegne av Levanger kommune kjøpte ordfører Peter Følling i1886 hele Levanger By område av godseier Hans Jelstrup.

Kjøpekontrakten mellom Levanger kommunen og Hans Jelstrup ble undertegnet 10. mars 1886.

Det skulle være interessant å se denne kontrakten. Det er vel ikke utenkelig at området som kommunen kjøpte av Jelstrup var mellom Sundet og elva. Hvis så er tilfelle er det Levanger kommune som eier det område som Jernbaneverket i dag disponerer.

Da det første toget rullet inn på Levanger stasjon 27. oktober 1902 var det trolig bare en toglinje. Kommunen må kunne finne ut hvordan NSB, senere Jernbaneverket i dag kan disponere alt mellom toglinjene og elva.

Asbjørn D.K. Eklo