Innlegg

Åpent brev til Verdal kommune fra 6. klassingene: – Redd sjøørreten

Det kunne vært 260 fisker i Brokskitbekken, men produksjonsevnen er lik null.

Sjette klasse ved Stiklestad skole har forsket på sjøørretten og har en oppfordring til kommunen i den forbindelse. Foto: Stiklestad skole. 

Debatt

Siden skolestarten den 16. august har vi i sjette klasse ved Stiklestad skole jobbet med og forsket på sjøørreten. I løpet av disse ukene har vi lært mye nytt både om fisken, og om hva som må til for at vi i fremtiden skal kunne ha en levedyktig sjøørretbestand i Verdals elver og bekker.

Bak vår egen skole går Brokskitbekken. Denne bekken var før i tiden en god gytebekk, og vi har regnet oss frem til at den kan produsere over 260 sjøørret hvert år. Nå er produksjonsevnen null, siden ulike hindringer gjør at den ikke lenger kommer seg frem. Vi kunne gjerne tenkt oss sjøørreten tilbake i Brokskitbekken, da det ville vært både gøy og lærerikt for elevene på vår skole. Vi tenker at det kunne vært morsomt for de yngste å se på og kanskje prøve å fange fisken, og for oss større elever vil det være lærerikt å få muligheten til å studere både fisken og livet i bekken på nært hold.

Den økologiske statusen til Brokskitbekken er klassifisert som svært dårlig tilstand. Dette på grunn av bekkelukking som hindrer sjøørretens tilgang til store og bedre arealer for gyting og oppvekst, samt mangel på gode gyteforhold nedstrøms bekkelukkinga. Åpning av bekkelukkingen vil gi sjøørreten tilgang på store, gode arealer for gyting og oppvekst, og utlegging av gytegrus i nedre del kan bedre forholdene der sjøørreten allerede har tilgang. Vi i sjette klasse hjelper gladelig til med begge deler, da vi ser viktigheten av at vi også i fremtiden skal ha sjøørret i våre elver og bekker.

Vi har allerede startet jobben med opprydding i bekken, så nå håper vi at dere også kan hjelpe oss så fort som mulig, da det er kommunens ansvar at alle bekker i Norge skal ha god økologisk status innen 2020.

Vi i sjette klasse håper at vår stemme blir hørt, og at flere politikere nå vil engasjere seg for at vi igjen kan få fisk i bekken bak skolen vår.

6. klasse ved Stiklestad skole: Jøran, Emilie, Johanne, Hedda, Julian, Live, Halvor, Casper, Thyra, Tobias, Filip, Mathias, Mathea, Vilde, Theodor, Ole, Viljar, Hannah, Andrea, Torje, Leia, Nora, Hanna Zuzanna, Thea, Ella, Margrete, Linnea, Anna.