Innlegg

ULV, ULV om sykepleiermangel

Det er mulig å frigjøre mye tid, mener innsenderen.
Debatt

Mangel på sykepleiere er kommunenes største utfordring!, hevder Sølvi Sæther fylkeslederen, Norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelag.

Men denne sykepleiermangelen kan løses OVER NATTA ved å frigjøre den tiden sykepleiere bruker til psevdonoteringer.

–Svært mange av notatene fremstår som innholdsløse. Ofte er de lange, omstendelige gjengivelser av undersøkelsesresultater og legevurderinger som uansett er presist dokumentert på annen måte, skriver sykehuslege Torkel Steen i Aftenposten.

Han sier videre: –At det fyller journalen med «spam», som gjør det krevende å finne relevant informasjon, er alvorlig i seg selv.

Poenget her er at det tar en stor del av sykepleiernes tid.

Terje Carlsen