Dagens leder

– Levanger kommune har fått en fortjent lærepenge

Dette var en innrømmelse som satt langt inne, konstaterer redaktør Roger Rein.
Debatt

Da den først kom, var det bare ikke en tydelig verbal tilbaketrekning. Forliket som Levanger kommune har gjort med tidligere Dagsverket-leder Svein Olav Skogstad svir også på pungen. For å unngå rettssak har kommunen valgt å kjøpe seg fri. Beløpet er unntatt offentlighet, men skal ikke være ubetydelig. Trolig hadde en rettssak påført kommunen enda større kostnader, ikke bare i form av penger, men også et ytterligere svekket omdømme.

Lettet etter å ha inngått forlik

Svein Olav Skogstad får en betydelig sum i erstatning fra kommunen, og saken slipper å havne i rettsalen.

En studie verdt. Skogstad-saken er fra først til sist en studie i dårlig kommunalt håndverk. Saken startet i februar 2014, da kommunestyret vedtok å avvikle det enestående tilbudet for rusmisbrukere som hadde eksistert siden 2008. Svein Olav Skogstad var leder for Dagsverket. Han nektet å gi opp på vegne av dem som her hadde fått godt og meningsfullt alternativ til den daglige rusen.

Hans kamp for brukerne, og for ytringsfriheten, har kostet. Skogstad har fått ufortjent mye pes fra ledelsen i Levanger kommune. Det er brukt metoder og gjort ting i denne saken som både rådmann, ordfører og deres undersåtter har liten grunn til å sette på sin skryteliste. Det er mange som har påtalt og kritisert dette. Sivilombudsmannen har vært usedvanlig klar i sin kritikk av Levanger kommune. Også Fagforbundet sentralt, hvor Skogstad er organisert og som har engasjert seg på hans vegne, har gitt uttrykk for at dette er en sak som det ikke finnes mange av i Kommune-Norge.

En lærepenge. Utrolig nok har kritikken prellet av som vann på gåsa. Saksbehandlingen og svar som er gitt har framstått som nonchalant, enten det har dreid seg om spørsmål fra Sivilombudsmannen, advokaten, kommunestyremedlemmer, fra Skogstad selv eller spørsmål som er stilt fra oss i lokalavisa. Ordfører og rådmann har oppført seg som om at dette var en sak som ville gå over av seg selv om de nektet å ta den inn over seg.

Forliket med Svein Olav Skogstad er derfor en fortjent lærepenge for Levanger kommune. Forliket er en seier for Skogstad og for ytringsfriheten. Han har gått opp løypa, men det spørs om omkostningene likevel har vært så store at de har skremt den neste som kunne gått i Dagsverket-lederens fotspor.

(Lederkommentar i Innherred 19. oktober 2017)