Innlegg

Fast arbeid for flere

Ap vil ha et strengere regelverk innenfor arbeidslivet.
Debatt

Stadig flere bedrifter leier inn arbeidskraft i stedet for å ansette dem selv. Dette fører til uforutsigbarhet for arbeidsfolk, flere useriøse aktører og kan rive ned grunnlaget for et organisert og seriøst arbeidsliv. Arbeiderpartiet vil derfor stramme inn regelverket mot diffuse ansettelsesformer og bruken av innleie, og vi vil styrke mulighetene for fast arbeid til flere.

Regjeringen viser liten interesse for problemene i arbeidslivet. Når ikke regjeringen tar tak, må andre forsøke å sette en stopper for at bruk av vikarbyråer erstatter faste ansettelser. Vi foreslo derfor allerede på første dag i den nye stortingsperioden å endre arbeidsmiljøloven slik at vi begrenser bruken av innleie i arbeidslivet. Forslaget fikk dessverre ikke flertall.

Arbeidslivet er i stor endring. Dessverre er regjeringens bidrag en kombinasjon av å bygge ned opparbeidede rettigheter og ikke å ta tak i uønsket utvikling. Økt bruk av innleide, særlig i bygg og anleggssektoren, er blant de negative trekkene mange opplever. Derfor kommer Ap til å fortsette å presse regjeringen i arbeidslivsspørsmål. Fordi vi vil fortsette kampen for et trygt og velorganisert arbeidsliv basert på størst mulig grad av faste ansettelser.

Arild Grande

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, arbeid og sosialkomiteen