Refleksjon

Hvordan kan jeg lære om norske lover?

Som flyktning kjenner jeg ikke godt til Norges lover, medgir Reem Alatasi.
Debatt

Mitt morsmål er heller ikke perfekt når jeg skal søke på Internett og forsøke å finne svar på alt når jeg har et problem og trenger hjelp.

- Hvordan kan jeg kjenne til norske lover og hvem har ansvaret for å forklare oss som kommer fra utlandet? spør flere flyktninger.

Det er ikke lett ut fra et annet språk finne ut av loven og forså den, selv om det alltid finnes noen som står klar til å hjelpe med selve problemet. Men hva hvis ikke Politiet ikke har informasjon, eller NAV-ansatte ikke tar ansvar? Å ha en advokat er ekstremt kostbart når du skal forklare saken på et annet språk.

Det er ikke lett for noen å orientere seg om dette. I dag skriver Reem om hvordan flyktninger kan holde seg orientert om norske lover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix  Foto: Pedersen, Terje, NTB scanpix

Når vi flyktninger kommer til nye kommuner får vi noen fra NAV som saksbehandlere. Jeg trodde at de også skal hjelpe oss når vi har et problem. Men utfordringen blir ikke mindre når saksbehandleren heller ikke kjenner loven. Når du da har et problem med å finne en løsning, må du bare vente.

Hver onsdag kommer det en rådgiver fra NAV til Møllegata voksenopplæring. Men disse møtene handler mest om økonomi og andre ting. Faktisk er det ikke alltid økonomi som er det viktigste. Jeg tror det kunne vært bedre om vi hadde kommet noen og gitt oss råd og nyheter fra UDI og kommunen som vi bor i. Hva er nytt, for eksempel når det gjelder utdanning? Det er informasjon som vi kan trenge i tillegg til det økonomiske.

Jeg håper kommunen kan finne noen til oss flyktninger som kan hjelpe oss med lovforståelse i saker som er relatert til familie, utdanning og barn, og ikke bare om det som gjelder økonomi.

Det må være en forståelse for at vi ikke er det beste på å snakke norsk, men når vi prøver å integreres i det norske samfunnet kan vi miste kunnskap om juridiske vilkår. Dette fører til at samtaler kan bli vanskelige, selv med tolk tilstede. For heller ikke de kjenner alltid til de juridiske vilkår og utrykk, og dette kan også gjelde medisinsk terminologi.

Nå trenger det ikke være så veldig mange saker vi må ha juridisk hjelp til, men når vi trenger det er det viktig at kommunen har en løsning på dette som kan oppleves som i noen tilfeller er et reelt problem.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.