Innlegg

Overgrep mot hvem?

«Etter dette fikk ikke far ha omsorg for egne barn i en periode på cirka tre måneder, inntil at saken ble henlagt.»
Debatt

I dagens Norge sitter det anslagsvis 10.000 fedre som ikke får omsorg for egne barn uten tilsyn. Det finnes selvfølgelig gode grunner for at enkelte ikke skal ha det, og vi presiserer at det er bra at slike tilfeller avdekkes. I løpet av denne våren og sommeren har vi gjort oss erfaringer som tilsier at terskelen for at det åpnes slike saker er svært lav og at fedre blir utsatt for rettsovergrep.

Det er svært sannsynlig at slike saker åpnes etter observasjoner i barnehager og skoler, i vår sak ble en av ungene overhørt i lek. Dette førte til at barnevernet ble varslet og politiet opprettet sak med mistanke om vold og seksuelle overgrep. Far og mor ble så tatt inn til separate avhør på lensmannskontoret samtidig med at begge barna ble transportert til Trondheim for tilrettelagt avhør med spesialetterforskere.

Etter dette fikk ikke far ha omsorg for egne barn i en periode på cirka tre måneder, inntil at saken ble henlagt. Barnevernet avsluttet saken på en ryddig måte med et møte, men vi føler dessverre at ikke dette gjelder barnehagen.

Ofte kan det være utfordrende å dele omsorg etter at mor og far skiller lag, men i denne saken har mor vært støttende og har stilt seg uforstående til anklagene.

Selvfølgelig er det slik at prosesser må gjennomføres for å avdekke virkelige overgrep mot barn, men det er også slik at fedre er rettsløse og hele familien kjenner på en enorm stigmatisering. Dette toppes med at politiet tropper opp uniformert i et lite boligfelt for å overlevere siktelsen.

Denne saken har vært en enorm belastning for far og den øvrige familien. Selv en enkel tur i butikken eller andre gjøremål med mye folk til stede er en anstrengelse.

Poenget er at vi alle skal være en del av et lite lokalsamfunn, og et slikt maktovergrep mot far er også et overgrep mot barna!

Lars Myren