Innlegg

Værnesregionen - best i lag

Vi bør heller utvide den enn å lage et nytt regionråd med Verdal og Levanger, mener innsenderen.

Kjell J. Vang, logobilde 

Debatt

Samarbeidet i Værnesregionen er en suksess. De samarbeidene kommunene Meråker, Tydal, Selbu, Malvik, Stjørdal og Frosta har siden 2003 utviklet et godt og fruktbart samarbeid innenfor tjenesteproduksjon og interessepolitikk. Samarbeidet har vært ledende i Norge, og mange kommuner har sett positivt på hva regionsamarbeidet på tvers av fylkesgrensen mellom Nord og Sør-Trøndelag har gitt av resultater.

Nå lanserer ordføreren i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp), som forøvrig er leder av regionrådet i Værnesregionan, planer om å danne et nytt regionsamarbeid bestående av Stjørdal, Levanger og Verdal kommune.

Det nye regionsamarbeidet skal hete Midt-Trøndelag regionråd, og skal så vidt jeg oppfatter drive med interessepolitikk for de tre kommunene Stjørdal, Levanger og Verdal.

Som tidligere ordfører i Frosta kommune og regionrådsleder i Værnesregionen, er jeg stolt av hva som er skapt i Værnesregionen. Regionrådet har hatt fremtidsrettede politikere og rådmenn, ivrige og flinke medarbeidere, som alle har sett betydningen av å stå samlet og ikke minst utvikle gode tjenester ovenfor innbyggerne. I dette samarbeidet fortjener Stjørdal kommune ros og anerkjennelse for den raushet og inkludering som er vist fra oppstarten og til nå.

Jeg vil spesielt berømme tidligere ordfører Elverum (Sp) og rådmann Fosse. Deres engasjement var stort og helhjertet, og noe vi andre kommuner virkelig satte pris på. Stjørdal var motoren!

Nå mener jeg ordfører Vigdenes utfordrer denne gode samarbeidslinjen i Værnesregionen med å invitere til nytt regionråd, Midt-Trøndelag regionråd, som skal drive med interessepolitikk. Jeg antar at de øvrige kommunene i Værnesregionen også er svært opptatt av å drive påvirkning -og interessepolitikk.

I min tid som regionrådsleder ble det utarbeidet og vedtatt (2012) en Strategisk næringsplan (SNP) i Værnesregionen med seks konkrete målområder for perioden 2011-2020.

Det er verdt å merke seg at planen ble utarbeidet av Næringsalliansen i Værnesregionen i samarbeid med regionens næringsliv. Den er selve fundamentet og grunnmuren i arbeidet med interessepolitikk. Våren 2015 ble det forøvrig gjort en midtveisevaluering av SNP. Denne viser at Værnesregionen er og har vært aktiv innenfor regional utvikling -og interessepolitikk, og at SNP fremdeles er aktuell.

Jeg mener å opprette et nytt regionråd vil gi et fragmentert og delt utfordringsbilde av vår region. Kommunene i Værnesregionen står seg best i møte med fremtiden i å stå sammen. Å opprette ett nytt regionråd, vil ikke gi den samme kraften det ligger i å bygge videre på Værnesregionens suksess som også sentrale myndigheter kjenner godt til.

Værnesregion-samarbeidet kan gjerne utvikles med flere kommuner. Og det er en spennende tanke å invitere Levanger og Verdal kommune inn i Værnesregionen.

Det er naturlig at dette diskuteres i regionrådet og i hver enkelt kommune i Værnesregionsamarbeidet. Jeg håper at regionrådsleder Ivar Vigdenes tar oppfordringen.

Frode Revhaug

Tidligere ordfører (H) Frosta

Kommune og regionrådsleder i Værnesregionen