Innlegg

Vi ønsker å beholde tilbringertjenesten

Brukere av tilbringertjenesten er i hovedsak eldre og unge uten førerkort.
Debatt

Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok i forbindelse med budsjettet for 2017 å videreføre tilbringertjenesten i Nord-Trøndelag fylke.

Hovedhensikten med ordningen er å gi et tilgjengelig og rimeligere tilbud til kollektivtransport i alle deler av fylket. Kollektivtilbudet i tynt befolkede områder av vårt fylke er naturlig nok begrenset, blant annet for å redusere kostnadene.

Brukere av tilbringertjenesten er i hovedsak eldre og unge uten førerkort. Etter de oppgitte reglene skal kunden bli transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet eller bussholdeplass.

Kunden betaler det samme som en bussbillett.

Slik transport må forhåndsbestilles av kunden, og den utføres med taxi, maxi-taxi eller buss etter antall reisende som har meldt behov for slik skyss.

Pensjonistforbundet i Nord-Trøndelag mener at Tilbringertjenesten er svært viktig for distriktene, og vi ønsker at ordningen videreføres i Trøndelag fra 01.01.18

Fellesnemda for Trøndelag fylkeskommune har gått inn for at visjonen innen samferdselsområdet skal være «Ett tilgjengelig Trøndelag».

Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag mener at tilbringertjenesten har en selvfølgelig plass innenfor denne visjonen.

Ole Flakken

Fylkesleder

Eystein Stordahl

Leder i Helseutvalget