Innlegg

– I Trondheim kan jeg ikke huske at interpellasjoner ble avvist

Men det ble altså saken om urimelige søppelavgifter i Levanger, konstaterer Harald Berg (Frp).
Debatt

I en interpellasjon til kommunestyret den 27 september 2017, tok Levanger FrP opp en sak om urimelige søppelavgifter, men ordfører Svarva avviste saken slik at kommunestyrerepresentantene, hverken fikk debattere eller ta en avstemming.

Dette skjedde også da Levanger FrP tok opp en sak om tiggerforbud ved en interpellasjon, som også ordfører Svarva avviste før debattering og avstemming. Et tankekors rundt Levanger FrP sin tilstedeværelse i det indre politiske gjøren og laden, kanskje?

Som bystyrerepresentant i Trondheim i 12 år (før flytting til Levanger) kan undertegnede ikke huske på at tidligere ordfører Slungård og nåværende ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, noen gang eksplisitt avviste en interpellasjon. Det ble debattering og avstemming, slik det skal være i et demokratisk valgt kommunestyre.

Kommunestyret er kommunens høyeste myndighet, og i samfunnsviktige saker som berører innbyggerne, bør man i anstendighetens navn foreta både debatt og avstemming.

I et intervju med Avisa Innherred 3 oktober sier ordfører Svarva at «en betaler ikke bare for den søppeldunken som blir tømt, vi betaler også for det vi leverer til gjenbrukstorget på Mule». Hva med alle de som tilfeldigvis kjører forbi Mule og leverer søppel, f. eks turister eller folk fra andre deler av landet, betaler de også et såkalt hytte- og fritidsabonnementsgebyr?

Uansett hvilke saker eller forslag som kommer kommunestyret til bords, så bør og skal man ha debatt og avstemming, en enkel avvisning er en avvisning av den demokratiske ide, ånd og styringsmåte vårt land er tuftet på.

Levanger FrP