Dagens leder

Vertskommunene må ikke sove i timen

Det kan bli en alles kamp mot alle om Nords studiesteder i dagens Nord-Trøndelag.
Debatt

Styret i Nord universitet ga i går klarsignal til en strukturdebatt i det sammenslåtte universitetet. I løpet av det neste året skal det utredes og debatteres, med sikte på et endelig vedtak tidlig i 2019. Dette handler om hvilke fag og hvilke studiesteder skal det satses på framover. Universitetet har i dag ni ulike studiesteder, men er representert på enda flere plasser i Nordland og Nord-Trøndelag. Vil universitetet opprettholde denne desentraliserte strukturen, eller vil det skje en avskalling? De fleste jeg har snakket med om saken heller til det siste. De tror og forventer at prosessen som startet i går, blir en kamp om hvor universitetet skal satse framover. Noen har nok allerede begynt å kvesse knivene.


Sak om studiested-struktur opp i styret i Nord universitet

– Jeg ser ingen dramatikk i det og hilser arbeidet velkommen, sier styremedlem Bjørg Tørresdal.

Kan bli verre. Styremedlem Bjørg Tørresdal sier til lokalavisa i dag at dette er en udramatisk sak og en diskusjon som hun ønsker velkommen. Jeg ser ikke noen grunn til å mistro henne for å ha den holdningen. Men det kan fort bli flere faktorer enn holdningene i dagens styre som blir bestemmende for utfallet. Det er ikke sikkert at staten synes det er optimalt med et universitet som er så spredt og desentralisert. Kanskje vil de bruke penger som brekkstang for å tvinge fram en annen organisering. Universitetet mener at allerede i dag at de ikke får ikke de ressurser som anses nødvendig. Nye endringer i disfavør av Nord kan raskt tvinge fram en annen strukturdebatt enn det Tørresdal gir uttrykk for.

Opplever ras i antall lærerstudenter på grunn av matematikk-krav

Rektoren er veldig bekymret, og frykter regjeringens ønske om «kvalitetslærere» kun blir et luftslott.

Ikke ta for gitt. I Levanger og Verdal aner vi at det pågår en dragkamp om hvor skuespillerutdanningen bør ligge. På Verdal som i dag, eller skal den flyttes til Røstad? Dette blir småtterier mot det som kan komme om strukturdebatten tar en annen vending. En slik kamp vil sannsynligvis ikke stå mellom Nordland og Nord-Trøndelag. Det kan bli en alles kamp mot alle i dagens Nord-Trøndelag.

Statsbudsjettet

«Et flatt budsjett for Nord universitet»

Rektor er ikke fornøyd med statens bevilgninger neste år.

Jeg sier ikke at en slik debatt kommer. Men, det er uhyre viktig å være forberedt på at det kan bli utfallet av det styret har satt i gang. Her må ingen sove i timen. Verdal og Levanger må kjenne sin rolle som vertskommuner og forberede seg på det som kan komme. Å ta hevd på mer enn hundre års tradisjon, og ta for gitt at det er argument godt nok for å bestå, kan være et stort mistak. Bare så det er sagt!

Kommunale penger betaler statens bygg

Ikke uproblematisk, fastslår redaktør Roger Rein.

 

(Lederkommentar i Innherred 31. oktober 2017)