Dagens leder

Må ikke alltid gjøre knefall for øvrigheta

Jeg må innrømme at jeg liker holdninga til Oddleiv Aksnes.
Debatt

Det er åpenbart en sterk vilje til å imøtekomme snøskuterfolkets ønske om egne skuterleder i Verdal. Det er lett å slå det fast etter kommunestyrets behandling sist mandag. Her trosset de folkevalgte alle faglige råd fra egen administrasjon, fra reindriftsnæringa og synet som har framkommet i et flertall av høringsuttalelsene. De valgte å utfordre Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som på forhånd ikke bare sa at de var imot, men som også varslet at de ville klage inn et eventuelt positiv vedtak i denne saken.

Ap-sprekk. Det er også verdt å merke seg at det til og med var representanter for det mektige Arbeiderpartiet i Verdal som trosset rådet fra toppene i eget parti og gikk med flertallet. Det hører også med til sjeldenhetene. Ikke minst etter at ledelsen i partiet så tydelig gikk forkant av møtet gjennom et leserinnlegg i lokalavisa, der de med klar stemme forklarte hvorfor det ikke ble noe av forsøksordningen med etablering av snøskuterløyper. Disse argumentene ble klart og tydelig gjentatt av gruppeleder Arild Pedersen i kommunestyret mandag kveld.

Lov å prøve seg. Høyres Oddleiv Aksnes fikk med seg flertallet på sin løsning, der han ønsker å få til en forsøksordning med en snøskuterløpye mellom Sandvika og Vera. Aksnes mener det må være mulig å snakke seg fram til en omforent lokal forskrift som alle kan gå med på, også reindriftsnæringa. Aksnes er også den som tydeligst har ført til torgs argumenter om at kommunen ikke uten videre kan gjøre knefall for innsigelser fra Statens Hus i Steinkjer. Han har vist til at det er snøskuterløyper en rekke andre steder, og godtar ikke uten videre at det er umulig å finne en god løsning i Verdal.

Jeg må innrømme at jeg liker holdninga til Aksnes. Det er et viktig prinsipp innenfor et demokrati at de som sitter nærmest og med ansvaret kan bestemme over spørsmål som først og fremst angår dem selv. At en skal ta hensyn til ei utsatt reindriftsnæring jeg enig i, men da bør også det skje gjennom dialog og samtaler på lokalt hold, ikke i form av et diktat fra statens byråkrater. Det må være lov å prøve seg.

Den bebudede klagen fra fylkesmannen må trolig behandles av en settefylkesmann. Da er det ikke opplagt at statens representant i for eksempel Bodø kommer til samme konklusjon som den som sitter i Steinkjer.

(Lederkommentar i Innherred 2. november 2017)