Innlegg

Huset kunne brent ned - saken ble henlagt

Har vi et politi som beskytter innbyggernes eiendom, spør innsenderen etter egne erfaringer i Levanger.
Debatt

I høstferien, midt på dagen hadde vi besøk hjemme i hus og hage på Levangernesset. Det skjedde i løpet av 2-3 timer hvor ingen var hjemme.

Ungdommer i antatt alder 12-14 år herjet og tente bål. Fyrstikker tok de kontakt med to naboer for å få, antagelig påfyll da et meget stort antall var brukt i vår hage. Naboene ga dem selvfølgelig ikke fyrstikker. De hadde tatt seg inn i garasje, forsynt seg med kniv og øks samt rødsprit.

Resultat 2 felte trær i hagen og to sterkt skadede trær.

Det verste var imidlertid to forsøk på ildspåsettelse hvorav ett hadde vært vellykket. Dette kunne resultert i at vårt hus brant ned.

På tross av årelang negativ erfaring med anmeldelser tok jeg kontakt med politiet og anmeldte saken. Noe måtte jo gjøres for at ikke ungdommer/barn med slike tendenser skulle bli stoppet før de tilslutt lykkes med å brenne ned hus!

Ikke uventet ble saken henlagt, dette selv om to naboer som hadde snakket med gjerningsmennene ble oppgitt som vitner.

Heller ikke uventet har vitnene ikke blitt kontaktet. Når begrunnelsen for henleggelsen er «da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen» undrer jeg på om det er anmelder eller etterforsker Tor Gustav Klevmo og politiansvarlig jurist Kjersti Moe Brandtsegg som er ansvarlig for å etterforske en anmeldelse.

Jeg stiller samtidig spørsmål til politiet om hvordan vi skal kunne beskytte våre eiendommer når vi ikke får hjelp av politiet? Er det slik at vi 2017 er nødt til å opprette borgervern?

Ola Andreas Storaker