Dagens leder

Vær raus innenfor den nye geografien

Vil Steinkjer være med får de kreve seg selv.
Debatt

Nå skal det nye samarbeidet mellom Stjørdal, Levanger og Verdal formaliseres. Onsdag til uka får formannskapet i Levanger seg forelagt forslaget til vedtekter for Midt-Trøndelag regionråd. Jeg er ikke i tvil om at kommunene er på rett veg med dette samarbeidet. Når vårt område skal finne sin plass i det nye Trøndelag er det både logisk og fornuftig å være sørvendt. Mye vil handle om å ta sin posisjon mot trønderhovedstaden. Dette blir et meget sterkt trekløver i så måte, med mulighet både for å snakke med en stemme som vil bli hørt og til å sette fram brystkassa og hevde seg når det er behov for det.


Bjørn vender blikket sørover

– Tretti års erfaring i politikken har fortalt meg at retning ikke er likegyldig, sier ordføreren i Verdal.

 

Skjebnefellesskap i Riga og på Innherred

Redaktøren mener Levanger og Verdal bør være sørvendt istedet for mot Steinkjer.

Vær raus! Etter at initiativet ble kjent sent i september har det oppstått en viss tvil om det nye regionrådet kan omfatte flere kommuner enn de tre som nå utgjør rådet. Både fra Frosta og Meråker er det kommet til uttrykk en bekymring for at de ikke får bli med i det gode selskap. Jeg håper at bekymringen er ubegrunnet. Av forslag til vedtekter framgår det at samarbeidet kan utvides til flere kommuner som deler regionrådets formål og målsetting. Her bør de tre storkommunene langs fjorden opptre raust og være åpne for dem som melder seg. Det nye rådet kan etter min mening ta opp i seg hele geografien fra Tydal til Snåsa, hvis det er sånn at de respektive kommunene ønsker å bli med på de premisser som er lagt.

Innlegg

Værnesregionen - best i lag

Vi bør heller utvide den enn å lage et nytt regionråd med Verdal og Levanger, mener innsenderen.

Hva med Steinkjer? Den våkne leser husker noe av det som skjedde før det ble offentliggjort at Verdal og Levanger gikk i kompaniskap med Stjørdal. Det var til dels sterke reaksjoner fra ulikt hold i Steinkjer da de begynte å ane hva som kunne skje. I bygdenes by hadde de plassert seg selv i sentrum, og hadde det som utgangspunkt for et regionalt samarbeid som også omfattet våre to kommuner. Det gikk ikke Steinkjers veg. Jeg går ut ifra at de nå har begynt å forstå hvorfor slik skepsis, og hva Verdal og Levanger ser seg tjent med når de heller foretrekker Stjørdal.

Dagens leder

«Så får Steinkjer finne ut hva de vil»

Med disse ordene avsluttet jeg lørdagens lederkommentar om det framtidige regionkartet på Innherred.

Når kortene nå deles ut på nytt, er også Steinkjer invitert til å sitte rundt bordet. Premissene er nok annerledes enn de trodde for kort tid siden. Trolig er det «vinn-vinn» for alle parter om også byen innerst i fjorden blir med i det nye Midt-Trøndelag regionråd. Vil de være med får de kreve seg selv. Det er ingen som vil bønnfalle dem!

(Lederkommentar i Innherred 4. november 2017)