Dagens leder

En øvelse som gir liten applaus

Roger Rein skriver om rådmannens budsjettforslag.
Debatt

Rådmannen i Verdal har fått en del pepper i kommentarfeltene for sitt forslag om å øke eiendomsskatten neste år. Det er for å få neste års budsjett til å gå opp at Jostein Grimstad tyr til dette grepet. En slik skatteøkning er alltid upopulært. Men det er ikke sikkert at alternativet til skatteøkning hadde smakt så mye bedre. Å kutte i tjenesteproduksjonen er heller ikke det som gir mest applaus.

Det ligger i rådsmannsrollen det å ta imot kjeft for upopulære forslag når budsjettet legges fram. Hovedregelen er jo den at forventningene til hva som kan leveres av kommunale tjenester er større enn det som faktisk kan ytes. Sånn sett kan den budsjettbehandlingen beskrives som en årlig øvelse som gir rådmannen og hans stab liten applaus.

Statens bidrag. For å komme rådmannen litt til unnsetning i en vanskelig tid kan det være greit å finne ut hvorfor det oppleves om trangere innenfor kommunens tjenesteproduksjon. Noe kan helt sikkert tilskrives vedtak som kommunestyret har gjort eller ikke gjort. Trolig er det også mer å hente på å drive kommunen mer effektivt. Men effektivitet på dette området er som oftest synonymt med upopulære beslutninger. Det handler om å drive skole eller helse enda billigere enn det som gjøres i dag.

Hvor mye som kommunene har til disposisjon fra år til år blir bestemt på helt andre steder enn i kommunestyresalen. Regjering og storting har mye de skal ha sagt. Veksten som kommunalministeren skryter av går i hovedsak med til å dekke folketallsveksten i de store kommunene. Det er de største kommunene i landet som stikker av med brorparten av pengene, mens kommuner som Levanger og Verdal får litt mindre år for år. Verdal, for eksempel, får i underkant av 20 millioner kroner mer i overføringer neste år. Men hva hjelper det når kostnadene som man ikke har styring med ser ut til å øke enda mer enn dette. Da må det enten skjæres ned, eller man må utnytte de inntektsmuligheter som eksisterer. Derfor foreslås det økt eiendomsskatt i Verdal.

Dette er som sagt et upopulært forslag. Det vil bli diskusjon om det fram mot kommunestyrets endelige vedtak. Det er grunn til å tro at det likevel blir vedtatt. For alternativet til å øke inntektene er å kutte kostnader. Og det kan vise seg enda mer upopulært.