«Jeg fant tilbake til idealene fra min bestemors fang»

Vegard Austmo ønsker seg et «venstre om».

Logobilde Vegard Austmo 

Debatt

Jeg er relativt fersk som ekte sosialdemokrat. Jeg har hatt mange år i et mer konservativt parti, og det er nå snart 3 år siden jeg søkte tilbake til idealene som ble forfektet fra min bestemors fang. Idealer som nå er satt under press, ikke minst takket være vår egen mistro på de løsningene og samfunnssyn sosialdemokratiet er bygget på: solidaritet, klassekamp og nestekjærlighet.

Noen mener at Tony Blair og Gerhard Schröder fornyet sosialdemokratiet sammen med vår egen Gro Harlem Brundtland. I sin samtid gjorde de nok det. Men de etterlot et vakuum, og vel så viktig: en forståelse av at høyresidens politikk kan transformeres til god sosialdemokratisk politikk.

Krisene i etterkant viser at dette ble feil. Dette betyr ikke at reformer ikke har vært nødvendige, men at innholdet har vært feil. Samstundes så er det ikke enkelt å få fram et helhetlig svar på hvorfor det gikk galt i land som bla Frankrike, Storbritannia, og delvis Danmark samt Norge.

Kanskje ligger svaret i at vi ikke hadde en samfunnsbærende reform basert på våre egne idealer. Vi har mistet en del av våre gamle til den populistiske siden. Mye fordi vi ikke har tilbudt den gruppen gode svar på trygghet og forståelse for sliterne (gutta på mekken, og jentene på røykehjørnet), mens en del av dagens unge velger mer radikale valg på grunn av at vi ikke blir tydelige nok i vår motstand imot høyresidens idealer.

Ta da også med transformasjonen fra et arbeidende folk til et akademisk eller trygdet folk så ser vi noe av årsaken til det sosialdemokratiske fallet. Skal vi kunne komme tilbake så er Levanger et godt eksempel å se til. Levanger har under Arbeiderpartiets styre sørget for gode lokale reformer, reformer som har sikret et bedre helsetilbud sammen med en mer effektiv skole.

I tillegg er Levanger et raust samfunn der både slitere, asylanter og personer med spesielle behov får et godt tilbud. Vi er på ingen måte ferdige med dette arbeidet. Vi skal fortsette med å videreutvikle hele kommunen. Både gjennom flere kommunale barnehager, en effektiv kommunal drift, og ikke minst solidaritet med de som har det verst. Samt et nært og godt samarbeid med fagbevegelsen, frivilligheten og innbyggerne.

Ansattes trivsel er jobb nummer en for at kommunen skal nå sine mål. Sosialdemokratiet taper hver gang vi kopierer høyresidens politikk, og vel så viktig. Vi drar det politiske ordskiftet til høyre for Høyre, og ikke til venstre for Venstre. Det vi trenger nå et venstre om, et skifte i takt med tiden, og med vekt på solidaritet og felleskap.

Vegard Austmo

Nestleder Levanger Arbeiderparti