Spinraza i perspektiv

For en tid siden sto det å lese i lokalavisa Innherred at bjørn skal ha tatt sau i Tromsdalen.
Debatt

Jeg stilte følgende spørsmål i avisa Innherred.no: Er det ikke uansvarlig økonomisk politikk av myndighetene å tildele et ramme på 60 000 kroner bare til en-1-EN- jakt på en-1- bjørn, når sannsynligheten for å lykkes med å felle bjørnen er 0,1 prosent ifølge sauebonden?

På hvilket annet samfunnsområde kunne man ha allokert så mye midler med så lite treffsikkerhet? Dersom man feller bjørnen og redder en sau, blir prisen på sauekjøtt 1200 kroner kiloen. Når treffsikkerheten på jakten er så liten, går prisen på sauekjøtt multiplisert medd bjørnejakter nærmest mot uendelig.

Jeg fikk selvsagt aldri noe svar. Men den siste tiden har bragt oss i erfaring at støtte til overproduksjon av sauekjøtt i alle fall tyder på at mye av landbrukspolitikken er moden for sanering.

Terje Carlsen