Dagens leder

Dette er bare flaut, Levanger kommune

Nå gjelder det at Verdal lærer av det, skriver redaktør Roger Rein.
Debatt

Det som er flaut er rapporten fra fylkesmannen, som har gått til det skritt å påtale alvorlige lovbrudd ved det nye omsorgssenteret i Åsen. Bare måneder etter åpningen foreligger det en knusende tilsynsrapport. I tillegg til flere påståtte brudd på lover og rettigheter for beboere ved senteret, reiser fylkesmannen tvil om institusjonen i det hele tatt kan benevnes som et omsorgssenter. Det er snarere å betrakte som et sykehjem når det tas utgangspunkt i den medisinske tilstanden til flere av beboerne ved senteret.

Mange advarsler. Er det noen som har hørt det før? Jo da, det ble reist mange kritiske spørsmål rundt omleggingen av eldreomsorgen i Levanger. Det var dette mange av kritikerne fryktet. At de som har behov for en institusjonsplass har et større pleiebehov enn det som kan gis i en omsorgsleilighet. I høringer og utredninger var det egentlig nok dokumentasjon som tilsa at frykten for dette var reell. Men kritikerne ble ikke hørt. De folkevalgte valgte å støtte seg på kommunens fagfolk. Det ser ut som de la mer vekt på de svar regnearkene ga dem, enn det som lå i de andre papirene i saksbunken. Det var kanskje ikke så rart, da effektiviseringskravet ble lagt før utredningene ble laget, og forventet innsparing vedtatt i budsjettet før omsorgssenteret sto ferdig. Bordet fanget alle etter hvert. Også de mest ihuga kritikerne kastet inn håndkleet. De valgte å tro på fagfolkenes beroligelser, og holdt til slutt kjeft.

To tunger. Det er riktig som ordfører Robert Svarva påtaler, at staten taler med to tunger i forhold til eldreomsorgen. På den ene siden som pådriver for at sykeheim blir bygd om til omsorgsboliger, med at de for tida har svært rause tilskuddsordninger. På den andre siden er staten også tilsynsmyndighet, og slår ned på de kommuner som utnytter de gunstige ordningen som staten tilbyr dem. Det siste fratar ikke kommunens fagfolk og folkevalgte ansvaret de bærer for situasjonen som er oppstått i Åsen. Det samme kan skje ved andre omsorgssentrene i Levanger. Nå må det ryddes opp!

Verdal står midt oppe i samme diskusjon som det som Levanger er i ferd med å gjennomføre. Måtte de lære av det vi nå ser! Til de som fortsatt er skeptisk i Verdal og Levanger: Følg oppfordringen fra Astri Vikan på dagens debattsider. Bruk ytringsfriheten! Gi ikke opp!

Innlegg

...men jeg forventer at vi blir lyttet til, hørt og tatt på alvor

Slik er det ikke i Verdal, synes Astri Vikan.

(Lederkommentar i Innherred 9. november 2017)