Innlegg

Forstemmende bagatellisering

Synes kommunalsjef og eldreleder batatelliserer Stokkbakken-tilsyn.
Debatt

Innherreds hovedoppslag torsdag tok for seg Fylkesmannens tilsynsrapport om Stokkbakken omsorgssenter. I tillegg til grundig referat av rapporten er det innhenta kommentarer fra sentrale aktører i Levanger kommune.

Dette innlegget skal først og fremst handle om to av kommentarene. Rapporten taler for seg sjøl og er som slike rapporter pleier å være: Et dokument som peiker på avvik, gir merknader og beskriver ulike funn ved tilsynet. For mottakeren bør det leses som et læringsdokument som skal trigge kvalitetsforbedring.


Fylkesmannen avdekket ulovlig tvang

Levanger kommune får kritikk for bruk av tvang ved nye Stokkbakken omsorgssenter.

Pasient- og brukerombudet er trygg på at Fylkesmannen i nødvendig grad følger opp at det påviste avviket, nemlig mangel på lovmessig vurdering av samtykkekompetanse og evt. tvang overfor pasienter som motsetter seg helsehjelp, blir retta opp og lukka.

Uttalelsene fra kommunalsjef Jon Ketil Vongraven, slik de framkommer i avisa, er imidlertid langt fra betryggende. Rett nok skal han sørge for at avviket lukkes, men samtidig syns han «det er rart å lese en rapport med seks sider kommentarer», og han meiner innholdet «lett kan hauses opp». Det Vongraven da ser ut til glømme, kanskje fordi det er mest behagelig, er at disse kommentarene nettopp er grunnlaget for avviket som er påvist.


Ulovlig tvangsbruk ved Stokkbakken omsorgssenter

Avdramatiserer tilsynsrapport

Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven mener mye allerede er rettet etter Fylkessmannens tilsyn ved Stokkbakken omsorgssenter.

Hos meg blir dette bagatellisering av konkrete funn gjort av Fylkesmannen. Både en fastlege og ansatte ved omsorgssenteret uttrykker at pasienter ikke får riktig og nødvendig helsehjelp. Enkelte pasienter får stell og pleie der det benyttes uheimla tvang. Beboer legger seg til på golvet utafor egen heim fordi vedkommende ikke greier å komme seg inn. (Og Vongraven: Dette er like uverdig enten det skjer i noen sekund eller om det varer i mange minutt.) Respekten for privat- og familieliv ivaretas ikke godt nok. Pasienters lovbestemte rett til medvirkning er ikke i tilstrekkelig grad sikra. Ansatte har ikke fått nok opplæring i vilkår for bruk av tvang.

Dette er noen av Fylkesmannens «kommentarer» som Vongraven syns «det er rart å lese». Som kommunalsjef for helse og omsorg burde han heller se dette som viktige tilbakemeldinger til bruk i kulturbygging og kvalitetsheving ved Stokkbakken omsorgssenter.

I Innherreds oppslag kommenterer også Arne Solem, leder i Levanger seniorråd, rapporten fra Fylkesmannen. Han bringer bagatelliseringa til nye høgder. Det er vel og bra at han er opptatt av den enkelte beboerens ve og vel, antakelig som alle andre.


Senteret kunne nok vært bedre

Sykeheim eller omsorgsbolig? –Det er grunn til å stille spørsmålet, ja.

Men når Solem, slik jeg ser det, unnskylder forhold som «ikke er helt på papiret» og nærmest avfeier Fylkesmannens bruk av jus, blir det meiningsløst. Jus er nemlig ikke et nødvendig onde som vi bruker etter eget forgodtbefinnende, men et gode som skal beskytte og verne mennesker mot ulovlige inngrep fra personer og institusjoner.

Derfor handler Fylkesmannens tilsynsvirksomhet overfor Stokkbakken omsorgssenter og annen helse- og omsorgstjeneste i stor grad om rettssikkerhet for enkeltindivid. Da kan en ikke kimse av regelverk og jus. Og bagatellisering kan en drive med andre steder.

Kjell J. Vang

Seniorrådgiver, Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag