Innlegg

Diagnosen: Evneveik!

Saken til Torbjørn Skårstad bør avsluttes på en måte som Levanger kommune kan være bekjent av.
Debatt

Ola Ødegaard hadde et innlegg med denne overskrifta i Innherred den 2. novemberg. Han belyser en konkret sak som har vært tatt opp flere ganger i media. Det dreier seg Torbjørn Skårstad som har levd sitt liv siden 12-årsalderen med et stempel som «evneveik».

Les Ola Ødegaards innlegg om Torbjørn Skårstad og Levanger kommune: Får fortsatt ikke erstatning

Ødegård beskriver i sitt innlegg saken på en saklig måte, og får tydelig fram hvor vanskelig å vond denne saken har vært for Torbjørn og hans familie. Hver enkelt kan stille seg et kontrollspørsmål og tenke over hvordan dette hadde vært å leve med i eget liv.

Ola Ødegaard, tidligere generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne har engasjert seg mye i saken om den tidligere spesialskole-elev Torbjørn Skårstad. Her fra et møte med politikere i Levanger for fem år siden. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Jeg vokste opp som nabo med Torbjørn, og jeg husker godt hvor undrende naboene og mange andre var til at Torbjørn ble tatt ut av heimen sin og vanlig norsk skole og plassert på en spesialskole og internat som tok fra han retten til oppvekst og et liv som et normalt barn, ungdom og etter hvert voksen. I ettertid tyder alt på at dette var en feilvurdering og en feil handling av en lærer/ skoleleder og et system som skulle ha kompetanse og myndighet til å ta en så viktig avgjørelse. Jeg har ved noen anledninger truffet Torbjørn og snakket med han, og det er ikke mulig å skjønne at han er vurdert som evneveik. Han er en reflektert og oppegående person. Hadde han vært evneveik som barn, hadde han vel fortsatt vært det.

Det er åpenbart at den behandlingen han har fått av norsk skole og de spesialskolen han ble plassert i, har satt dype spor og gitt han mange begrensninger i forhold til å kunne leve et liv som de fleste andre. Å vurdere konsekvensene av dette er umulig, og det er på ingen måte mulig å rette opp når Torbjørn nå har passert 70 år. Jeg støtter fullt ut Ødegaards syn på at Torbjørn Skårstad fortjener en oppreisning og en unnskyldning fra ansvarlig myndighet som stod for denne handlingen, Levanger kommune. Ansvarlige personer, rådmann og ordfører, bør ta tak i denne saken, og avslutte den på en måte som Levanger kommune kan være bekjent av.

Minner om Arnulf Øverlands ord : «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Trond Knudsen